η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Διακήρυξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών-Αιμοπεταλιοδοτών “Σταγόνα Ελπίδας”

Ιδρύσαμε σύλλογο αιμοδοτών-αιμοπεταλιοδοτών όχι για να αρχίσουμε να προσφέρουμε αίμα και αιμοπετάλια, αλλά για να συνεχίσουμε να τα προσφέρουμε, όπως αδιάλειπτα κάναμε τόσο χρόνια.
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην προσφορά ζωής, παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι σ’ αυτό το σκοπό γιατί τον πιστέψαμε, ξεπερνάμε ότι εμπόδιο υπάρχει και καλούμε τους αιμοδότες-αιμοπεταλιοδότες, αλλά κι αυτούς που μέχρι σήμερα δεν είχαν σταθερή σχέση με την προσφορά ζωής να πλαισιώσουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. 
 
Βασικές αρχές του προς ίδρυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών-Αιμοπεταλιοδοτών “Σταγόνα Ελπίδας” είναι η δημοκρατική λειτουργία και η τήρηση του Καταστατικού, η ισότητα μεταξύ των μελών σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, η συλλογικότητα στις αποφάσεις και στην υλοποίησή τους, η ανά πάσα στιγμή ανακλητότητα των εκλεγμένων μελών στα όργανα διοίκησης του συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση, ο περιορισμός σε δύο συνεχόμενες θητείες των μελών της διοίκησης.
Σκοπός του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών-Αιμοπεταλιοδοτών “Σταγόνα Ελπίδας”είναι η έμπρακτη ανιδιοτέλεια στην προσφορά αίματος-αιμοπεταλίων στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Η διοργάνωση αιμοληψιών εντός και εκτός Κρατικών Υγειονομικών μονάδων με την συνεργασία της Κρατικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. Η εξάπλωση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας-αιμοπεταλιοδοσίας. Η διοργάνωση και διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων με κύριο ή τουλάχιστον με έναν από τους στόχους την προβολή και προώθηση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας-αιμοπεταλιοδοσίας.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών-Αιμοπεταλιοδοτών “Σταγόνα Ελπίδας”
1. Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος (6986226321
2. Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης Αντιπρόεδρος (6937430204
3. Ανδρίτσας Ανδρέας Γραμματέας (6978487190
4. Πολιτίδου Κατερίνα Μέλος
5. Βόμβας Κων/νος Μέλος