η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΟ Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ν. Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, την Πέμπτη  13 Μαρτίου 2014 και ώρα 11 π.μ. στο Λιβαδερό και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Πλατείας, ημερίδα με θέμα:
«Διατροφή, Γενετική Βελτίωση, Ορθή Διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων»\
 
 Εισηγητές – Θεματολογία
Dr. Γκαρσέν Αθανάσιος, Προϊστάμενος Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας
«Σημασία της διατροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις- Χρησιμοποιούμενες Ζωοτροφές - Σιτηρέσια αιγοπροβάτων»

Dr. Άννα Παμπουκίδου
«Οδηγίες ορθής διαχείρισης αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

Dr. Σταματίνα Τριβιζάκη
«Γενεαλογικά βιβλία - Γενετική βελτίωση εκτροφών αιγοπροβάτων»