η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών φυλάκωνΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η κυβέρνηση με το ΦΕΚ 479/τευχ. Β’/26-2-2014 προκηρύσσει 200 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτών σε Νοσοκομεία, δηλαδή θέσεις τυπικών προσόντων απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι θέσεις αυτές προορίζονται να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 

 

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί του Τομέα Υγείας που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα έχουν όλοι τους τα τυπικά προσόντα Τεχνολογικής (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Επί της ουσίας η κυβέρνηση τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς που είναι σε διαθεσιμότητα με τυπικά προσόντα απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και όχι με τα προσόντα του πτυχίου Τεχνολογικής (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που κατέχουν.

Το ίδιο ακριβώς κάνει η κυβέρνηση και με τους σχολικούς φύλακες, που έχει εξαγγείλλει ότι θα τους τοποθετήσει στα νοσοκομεία σε κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), αν και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα αυτών των εργαζομένων.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

·         Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί φύλακες που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας να τοποθετηθούν σε θέσεις και κλάδους της ίδιας κατηγορίας, στην ίδια περιοχή, με το βαθμό και το Μισθολογικό Κλιμάκιο που κατείχαν, έχοντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα;

·         Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε το διάστημα της διαθεσιμότητας  να αναγνωριστεί ως χρόνος πλήρους υπηρεσίας και να καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές, που έχουν περικοπεί;

·         Τι μέτρα επίσης θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε το σύνολο των Δημοσιών Υπαλλήλων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς διαθεσιμότητας να επανέλθουν στις δουλειές τους και τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία;

 

Οι βουλευτές
Χρήστος Κατσώτης

Νίκος Καραθανασόπουλος

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Γιώργος Λαμπρούλης