η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Greenpeace-WWF: Η εμμονή στο μοντέλο «λιγνίτης» κοστίζει χαμένες επενδύσεις

Σύμφωνα με ρητή[1] δήλωση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλι Ρεν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν συμμετέχει στην κατασκευή της νέας μονάδας λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα.
Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, έπειτα από την αναθεώρηση των κριτηρίων δανειοδότησης της ΕΤΕπ, βάσει των οποίων θεσπίστηκε ένα ελάχιστο όριο εκπομπών CO2 (550 gCO2/kWh) για νέες ανθρακικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
 
 Όπως φαίνεται, ΔΕΗ και ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν στην κάλυψη του 18% του κόστους κατασκευής της Πτολεμαΐδας-5 από την ΕΤΕπ[2] , καθώς με εκπομπές της τάξης των 1050 g/KWh[3] είναι προφανές ότι η νέα μονάδα απέχει μακράν από την κάλυψη των νέων κριτηρίων της ΕΤΕπ.
Το μοντέλο λιγνίτη και άνθρακα αργοπεθαίνει, οδηγώντας στην απαξίωση τις νέες και τις υπάρχουσες ανθρακικές μονάδες. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ μόλις τον περασμένο μήνα πρότεινε τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων ορίων εκπομπών (500 g CO2/kWh) για νέες μονάδες.[4] Για τους ίδιους λόγους αποφάσισαν πρόσφατα να σταματήσουν τη χρηματοδότηση μονάδων άνθρακα και λιγνίτη η Παγκόσμια Τράπεζα[5] και η αμερικάνικη κρατική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών[6].
Την ίδια ώρα, ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στη Γερμανία (RWE) αναγνώρισε επίσημα την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο,[7] ενώ και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Α. Ζερβός, δήλωσε πως η συνεχής πτώση του κόστους των ΑΠΕ τις καθιστά πλέον ευθέως ανταγωνιστικές με τις συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας[8].
Το WWF Ελλάς και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace επαναλαμβάνουν πως οι λιγνιτικές επενδύσεις παραμένουν επικίνδυνες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, τους φυσικούς της πόρους και την ανθρώπινη υγεία. Η ΔΕΗ οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στάση της, να πάψει να εμπαίζει την κοινωνία και να στραφεί άμεσα σε οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις, όπως η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.