η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει στις 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σερβίων- Βελβεντού έτους 2014.
2. Έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας  «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την  αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Βελβεντού».
 
3.      Περί ένταξης εγκεκριμένου έργου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του άξονα 4 του Τοπικού Προγράμματος για την Π.Ε Κοζάνης (LEADER).
4.      Τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος.
5.      Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 283/2012 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την κατασκευή σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA.
6.      Έγκριση υποβολής πρότασης  στο ΕΠΕΡΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.18 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση  Σχολικών κτηρίων».
7.      Τροποποίηση  της  304/2012 απόφασης του Δ.Σ για την μεταφορά κατοίκων στον άξονα  Βαθυλάκκου – Λεύκαρα  σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Κοζάνης.
8.      Περί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση οχήματος συλλογής –μεταφοράς ανακυκλώσιμων και λοιπών αστικών αποβλήτων και λοιπών και υπογραφή ιδιωτικού σύστασης χρησιδανείου.
9.      Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
10.  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικονομικού έτους 2013.
11.  Περί αποδοχής ποσών και κατανομής πιστώσεων.
12.  Απευθείας εκμίσθωση πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Βαθυλάκκου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βαθυλάκκου.
13.  Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς κτηματική εταιρία του Δημοσίου για την παραχώρηση του πρώην σταθμού χωροφυλακής Ελάτης.
14.  Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του ορφανοτροφείου Σερβίων στο Σύλλογο Γυναικών Σερβίων.
15.   Επιχορήγηση απόρων μαθητών.
16.  Επιχορήγηση άπορου πολίτη.
17.  Έγκριση διενέργειας εξετάσεως μαθητών δικαιούμενων υποτροφία από το κληροδότημα Παπαναστασίου.  
18.  Ανακοινώσεις - Διάφορα έγγραφα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζιούζιος Δημήτριος