η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Επίφοβη η ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για προστασία της κύριας κατοικίαςΜετά τις καταγγελίες του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτ. Μακεδονίας, αλλά και όλων των Ενώσεων Καταναλωτών ανά την Ελλάδα, ότι είναι αδύνατον να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 2 του νόμου 4224/2013 (υποβολή δηλώσεων έως τις 31-1-2014 για την αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας), κυρίως λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης των τραπεζών και άρνησής τους σε πολλές περιπτώσεις να παραλάβουν τις δηλώσεις του νόμου 4224/2013 πριν τις 20-1-2014, ανακοινώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών ότι «θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις του νόμου 4224/2013 έως τις 28-2-2013».
 
          Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτ. Μακεδονίας επισημαίνει ότι η παράταση αυτή πρέπει να γίνει με τροπολογία σε νομοθέτημα και όχι απλώς με την απόφαση της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών.
          Περαιτέρω, τονίζουμε προς τα μέλη μας και προς τους φίλους καταναλωτές – δανειολήπτες ότι εάν οφείλουν σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες (π.χ. από επιταγές, τιμολόγια, μισθώματα, αγορά ηλεκτρικών, αυτοκινήτων κτλ), ΙΣΧΥΕΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ 31-1-2014, πρέπει δηλαδή να αποστείλουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την δήλωση του νόμου 4224/2013 προς την επιχείρηση ή τον ιδιώτη αυτόν (που δεν είναι τράπεζα, δηλαδή, άρα δεν δεσμεύεται και από την απόφαση της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών).
          Κατόπιν τούτων, είναι φανερό ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος 4224/2013, ώστε η παράταση έως 28-2-2014 να αφορά όλους, άλλως δημιουργείται τεράστια σύγχυση στην κοινωνία για ένα τόσο φλέγον ζήτημα.
Επίσης, είναι σημαντικό να απαλειφθεί από το ίδιο άρθρο η φράση «…κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος τους…», καθώς δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα σε όσους για νόμιμο λόγο δήλωσαν στο Ε1 άλλη κατοικία από την κύρια κατοικία τους (π.χ. εκπαιδευτικοί ή στρατιωτικοί που υπηρετούν σε άλλο τόπο κτλ.).

Με εκτίμηση,
Το  Δ.Σ. του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών
(ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτ. Μακεδονίας