η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 16/01Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για  το κλείσιμο - εκκαθάριση της Ε.Α.Σ Κοζάνης – Σερβίων
2. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, στα πλαίσια του κτηματολογίου. 
 
3. Περί ψήφισης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικονομικού έτους 2014.
4. Περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ψηφιακή σύγκλιση».
5. Περί τροποποίησης της 286/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την μακροχρόνια μίσθωση Δημοτικών εκτάσεων  σε νέους αγρότες .
6. Περί ανάκλησης ή μη  άδειας καντίνας της Τσιώνα Ιωάννας .
7. Περί επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου «ΤΙΤΑΝ» Σερβίων.
8. Ανακοινώσεις - Διάφορα έγγραφα.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Ζιούζιος Δημήτριος