η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Επιστολή υποστήριξης Παλιανόπουλου Ιωάννη υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με την κίνηση ΑΝΤ.Α.Μ.Α.Επιστολή υποστήριξης Παλιανόπουλου Ιωάννη
υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με την κίνηση ΑΝΤ.Α.Μ.Α. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Η σύγχρονη οικονομική και πολιτική κρίση με ώθησε στο να έρθω ΑΝΤΑΜΑ με συμπολίτες μου και να ενώσω τις δυνάμεις μου μαζί τους, απέναντι στο ξεπερασμένο δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης, για έναν Δήμο που θα προάγει τις συμμετοχικές διαδικασίες και θα ενισχύει τη συλλογική αντίληψη.
 
Παλιανόπουλος Ιωάννης
MSc Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την κίνηση ΑΝΤ.Α.Μ.Α. του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, προερχόμενος από την εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων, στηρίζοντας τον Λιάκο Πολυδεύκη.
Περισσότερες πληροφορίες και σύντομο βιογραφικό: