η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣΗ υποβολή των αιτήσεων (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση) ξεκινά από 14 Οκτωβρίου και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου. Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση να έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης το 2012 (95-210 για τους οικοδόμους και 50-210 για τα συναφή επαγγέλματα) και να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής.  
 
 Το επίδομα το δικαιούνται οι συνάδελφοι οικοδόμοι που έχουν πραγματοποιήσει 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας. Το ύψος του επιδόματος είναι 678,06€


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από 21/10/2013 έως 02/12/2013. Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις στο ΚΕΠ ή από άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης εκτός του ΟΑΕΔ υποχρεούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αίτηση τους το αργότερα μέχρι την ημερομηνία λήξης του εποχιακού επιδόματος που είναι η 2 Δεκέμβρη 2013 να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να επιδείξουν το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας, διαφορετικά το αίτημα θα βγει άκυρο και η απόφαση θα βγει απορριπτική. 
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές, επισκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων.