η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

τί άλλο προβλέπει ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

"Μέσ' τον κουρνιαχτό της μάχης,/μεσ' σε καπνούς και σε βρισιές", όπως θα έλεγε και ο ποιητής, εν μέσω δηλαδή των πυρετωδών προετοιμασιών για αντιδράσεις και από τις δύο "αντιμαχόμενες" πλευρές (Σέρβια και Βελβεντό), εμείς σαν ... peace men και μπορώντας να δούμε ψυχραιμότερα την κατάσταση, σας παρουσιάζουμε και αυτά που πέρασαν απαρατήρητα. Τις θετικές (με επιφύλαξη για μερικά σημεία) τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα τοπικιστικά βιλαέτια και θα πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε σαν τοπικές επαρχιακές κοινωνίες. Οι είκοσι καινοτομίες του «Καλλικράτη» είναι:
1. Συνολική ετήσια εξοικονόμηση 1.185.000.000 ευρώ από τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Επιπλέον, εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ ανά εκλογική περίοδο λόγω της σύμπτωσης με τις ευρωεκλογές.

2. Τα 6.000 ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις των Δήμων που υπάρχουν σήμερα περιορίζονται σε λιγότερα από 2.000, ενώ τα περίπου 60.000 μέλη των διοικήσεων των Δ.Σ. Των δημοτικών επιχειρήσεων μειώνονται κατά 40.000. Επίσης, δημιουργείται το πλαίσιο διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και των ΝΠΔΔ αντίστοιχα
3. Οι εκλογές πλέον γίνονται κάθε πέντε χρόνια, μαζί με τις ευρωεκλογές, δίνοντας περισσότερο ωφέλιμο χρόνο σε κάθε αυτοδιοικητική αρχή να εφαρμόσει τις πολιτικές της.
4. Μεταφέρεται στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό, ενώ οι αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες γίνονται το θεσμικό όχημα της πράσινης ανάπτυξης.
5. Οι Δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα, όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και επαγγελματικές άδειες. Οι πολίτες εξυπηρετούνται άμεσα για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.
6. Οι Περιφέρειες αποκτούν ευρύτατες αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η κατασκευή έργων.
7. Τίθενται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τους ΟΤΑ, για να μην υπάρξουν στο μέλλον ξανά περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων. Γι' αυτό καθιερώνονται αυστηρά όρια και κριτήρια δανεισμού.
8. Ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπάγονται οι υπερχρεωμένοι Δήμοι.
9. Οι δαπάνες όλων των δήμων και των περιφερειών όλων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων τους υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί γενικευμένο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ, που συνάπτουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους.
11. Ο ελεγκτής νομιμότητας, που προϊσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία. Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ).
12. Κάθε αρμοδιότητα, κάθε εξουσία πάει στο εγγύτερο δυνατό σημείο για τον πολίτη, ενώ σε κάθε συνενούμενο Δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών. Επίσης, προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις. Θεσμοθετούνται αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα.
13. Συστήνονται παντού τοπικές και δημοτικές κοινότητες που αντικαθιστούν τα σημερινά Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα.
14. Oι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών.
15. Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» (Συνήγορος) σε κάθε δήμο και Περιφέρεια με αποστολή την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.
16. Στους Δήμους και τις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.
17. Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα επιπλέον 1.200 «Δημοτικά e-ΚΕΠ», για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
18. Συστήνεται αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στους δήμους ή τα ΚΕΠ.
19. Εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του Δημότη», για την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και την έκδοση πιστοποιητικών αλλά και για συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα.
20. Για κάθε όργανο των Δήμων εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι εκτελεστή και με στόχο την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, ίση πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: