Γίνεται !

η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Το Δημοτικό Συμβούλιο


  dimarxos.jpg

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Kωνσταντόπουλος Βασίλειος


ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Ζιούζιος Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2 Ιωαννίδου Δέσποινα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Λαζαριώτης Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. Αλεξόπουλος Αναστάσιος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. Νίκου Αθανάσιος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Μπάκανος Γεώργιος  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
7. Καραντάκος Παναγιώτης  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
8. Παναγιωτούλας Γεώργιος ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
9. Κακαφίκας Αναστάσιος  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
10. Παπαχαρισίου Σταυρούλα  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
11. Χατζηλαζάρου Ελευθέριος  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
12. Ελευθερίου Χρήστος ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
13. Τσιτσόπουλος Ιωάννης  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
14. Μακρυγιάννης Μενέλαος ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
15. Παπαγιάννης Πέτρος  ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16. Τζιδημόπουλος Ιωάννης ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
17. Παπαδόπουλος Μιχαήλ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
18. Παπαδόπουλος Σταύρος ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
19. Παπαδόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
20. Δισερής Ευθύμιος ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21. Τσίγκα Ευθυμία  ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ