Γίνεται !

η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

Βεγορίτιδα: «Και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον..»

Η Βεγορίτιδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας λίμνης που επί 50 χρόνια υφίσταται τη ληστρική ανθρώπινη εκμετάλλευση με την ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, της αυτοδιοίκησης, αλλά και τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας .
Η λίμνη, μια από τις βαθύτερες της Ελλάδας, έχει σημαντική οικολογική αξία, λόγω της ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων που διαθέτει, και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας (Natura 2000).
Με βάση μετρήσεις του ΙΓΜΕ η Βεγορίτιδα έχει χάσει το 65 % του όγκου της, ενώ η στάθμη της έπεσε κατά 32 μέτρα περίπου. Οι κυριότερες αιτίες για την αφαίμαξη αυτή αρχικά ήταν η εκτροπή τεράστιων ποσοτήτων προς τον ΥΗΣ Άγρα στο Ν. Πέλλης και στη συνέχεια η άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για τον ΑΗΣ της ΔΕΗ στο Αμύνταιο (μέχρι το 1997), καθώς και οι πολλές και ανεξέλεγκτες αρδευτικές γεωτρήσεις.
Συνέπεια της ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης της λίμνης είναι η μείωση της ιχθυοπαραγωγής και η σοβαρή συρρίκνωση των πληθυσμών της πρασινοκέφαλης πάπιας και του κορήγονου.
Απέναντι στη φθίνουσα εδώ και χρόνια πορεία της λίμνης η παρέμβαση της Πολιτείας αποδείχτηκε απελπιστικά αργή και άτολμη. Η απροθυμία της να ελέγξει ή και να συγκρουστεί με τους χρήστες των νερών της λίμνης ήταν και είναι φανερή. Περιφερειάρχες, νομάρχες και δήμαρχοι ανάλωσαν πολύ χρόνο και χρήμα σε καταγραφές, υποσχέσεις, και συνέδρια, χωρίς όμως χειροπιαστά αποτελέσματα. H λίμνη παραμένει ανοχύρωτη. Δεν συστήθηκε Φορέας Διαχείρισης, δεν προχώρησε η Εδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΕΠΜ (το βασικό εργαλείο διαχείρισης), δεν εκπονήθηκαν διαχειριστικά σχέδια υδάτων στη λεκάνη απορροής της, δεν έκλεισαν οι παράνομες γεωτρήσεις, δεν εφαρμόστηκαν συστήματα εξοικονόμησης νερού (στάγδην άρδευση κλπ).
Η αντίδραση των γειτονικών οικισμών στην εξόντωση της λίμνης ήταν υποτονική, με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις (Σύλλογος προστασίας Βεγορίτιδας και μερικά στελέχη της αυτοδιοίκησης). Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μερικά παραλίμνια χωριά (Φαράγγι, Μανιάκι, Βεγόρα κλπ) είχαν και «εδαφικά οφέλη» μετά το 1990, αφού ορισμένοι κάτοικοι -με το έτσι θέλω- άρχισαν τις καταπατήσεις στα 16.000 στρέμματα που αποκαλύφτηκαν από τη συρρίκνωση της λίμνης.
Η παράνομη και άστοχη επέκταση των καλλιεργειών στις παρυφές της λίμνης (ενέργεια στην οποία αντέδρασαν οι τοπικές οικολογικές οργανώσεις), αύξησε την κατανάλωση νερού και άνοιξε τις ορέξεις για νέες διεκδικήσεις μέσω «συλλόγων ακτημόνων» και ατομικές καταπατήσεις.
Ειδικά οι τελευταίες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα, καθώς αφορούν όλες σχεδόν τις λίμνες του Αμυνταίου. Οι καταπατητές είναι μόνιμος πονοκέφαλος, καθώς χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να επιτύχουν το σκοπό τους.
Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Ενώ δεν έχει γίνει η οριστική διανομή των νέων γαιών, πυκνώνουν τα κρούσματα αυθαίρετων καλλιεργειών και φυτεύσεων δένδρων για να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα. Τους τελευταίους μήνες είναι συχνά και τα κρούσματα καύσης των καλαμιώνων, ώστε να απελευθερωθούν και νέα εδάφη. Οι καλαμιώνες όμως είναι βασικό και αναντικατάστατο στοιχείο του οικοσυστήματος της λίμνης. Αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για τα πουλιά, αλλά και για τα ψάρια προσφέροντάς τους καταφύγιο αλλά και κατάλληλους τόπους αναπαραγωγής. Η καταστροφή τους είναι παράνομη και πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Οι τοπικές Αρχές, οι Δήμοι και η Νομαρχία, καθώς και το ΥΠΕΚΑ πρέπει να συνεργαστούν και να επέμβουν άμεσα. Είναι υποχρέωση τους να υπερασπιστούν μια «προστατευόμενη» (αλλά συνεχώς βιαζόμενη) περιοχή Natura.
Στο «χορό» έχουν μπει και οι Σύλλογοι ακτημόνων, οι οποίοι περιμένουν να τους διανεμηθούν τα εδάφη που προέκυψαν από την ακρωτηριασμένη λίμνη. Η κατάσταση έχει οξυνθεί καθώς οι καταπατητές και οι «νόμιμοι δικαιούχοι» διαγκωνίζονται να μετατρέψουν σε χωράφια το πρώην πυθμένα της λίμνης Βεγορίτιδας. Τις προάλλες μάλιστα είχαμε τη γνωστή κατάληψη του Δήμου Φιλώτα από τους ακτήμονες, οι οποίοι πιέζουν να τελειώσει η οριστική διανομή.
Παρότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κακώς παραχωρήθηκε και διανεμήθηκε προσωρινά ένα μέρος του «πρώην» πυθμένα της λίμνης πριν οποιαδήποτε περιβαλλοντική – διαχειριστική μελέτη, οφείλουμε να δούμε τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και να προτείνουμε μια διαχείριση που δεν θα επιδεινώσει την κατάσταση της λίμνης και του περιβάλλοντα χώρο. Με βάση τα παραπάνω πρεσβεύουμε ότι:
• Οι καταπατητές δεν έχουν καμιά θέση σε οποιαδήποτε περίπτωση.
• Οι ακτήμονες πρέπει να περιμένουν να συνταχθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΕΠΜ της Βεγορίτιδας που αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι Αμυνταίου και Βεγορίτιδας. Με βάση τη μελέτη θα οριοθετηθεί η προστατευόμενη περιοχή, θα καθοριστούν ζώνες χρήσεων γης και θα οριστούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις προς οριστική διανομή. Σε καμιά περίπτωση αυτές δεν πρέπει να είναι κάτω από το υψόμετρο 515,5 μ. που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για την προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, (+ η προβλεπόμενη περιμετρικά παρόχθια ζώνη). [Με βάση μια πιο αυστηρή προσέγγιση το 515,5 δεν εξασφαλίζει την επαναφορά της λίμνης στην προηγούμενη κατάσταση (προ του 1960) και συνεπώς πρέπει να βάλουμε τον «πήχη» ψηλότερα, στην αρχική φυσική του θέση].
• Στη συνέχεια, με βάση την ΕΠΜ πρέπει να εκδοθούν οι αντίστοιχες πράξεις της Διοίκησης (ΚΥΑ, ΠΔ) και να εκπονηθεί Διαχειριστικό Σχέδιο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα προταθούν τα καλλιεργήσιμα είδη, ο τρόπος άρδευσης κλπ.
• Αυτονόητη βέβαια είναι η ίδρυση και λειτουργία Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Αμυνταίου, ο οποίος θα έπρεπε να στηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Φορές θα πρέπει να στηριχτεί πλήρως (στελέχωση – στέγαση - εξοπλισμός), ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.
Αυτή είναι η νόμιμη και η επιστημονική διαδικασία.
Στην Ελλάδα συνήθως ακλουθούμε αυτό το δρόμο από την .. ανάποδη: Δημιουργούμε τετελεσμένα γεγονότα και μετά κοτσάρουμε μια «μελέτη» για να τα επικυρώσει. Ας δουλέψουμε και μια φορά από την καλή, με βάση το «επιστημονικό κεκτημένο».
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Την Κυριακή το απόγευμα ο Pablo θα φάει ...γαύρο

Pablo παλήκαρε τελικά τον ΕΦΑΓΕΣ το γαύρο!!!


Το τραγουδάκι του Λευτέρη Δούκα για τον γαύρο (sport 103fm)

(φυσικά) από το Paokland

Θέλω κι εγώ μια επιδότηση

Παρά του ότι γεννήθηκα στην Αθήνα και ωρίμασα στους δρόμους της, κατάγομαι και εγώ από αγροτική οικογένεια.Συχνοτίζομαι με αγρότες, ξέρω τα προβλήματά τους, ξέρω και τα πλεονεκτήματά τους. Θεωρώ πάντως τον εαυτό μου εξαιρετικά αδικημένο. Δουλεύω τακτικά από το 1969 από ηλικία 19 ετών. Άλλοτε με ανύπαρκτες αμοιβές, άλλοτε με μετριότατες αμοιβές και πολλές φορές με πολύ καλές αμοιβές.
Τα πάντα εξαρτώνται από εμένα. Πρώτα έδινα και μετά έπαιρνα. Πάντως ποτέ κανένας δεν μου επιδότησε την δουλειά μου. Αυτοί που με είχαν ανάγκη αποτιμούσαν την εργασιακή μου αξία και με πλήρωναν. Επίσης δούλευα όλο το χρόνο. Στην αρχή οκτάωρο και αργότερα όταν εξελίχθηκα σε στέλεχος έφτανα εύκολα στο δωδεκάωρο την ημέρα. Αντίθετα από ότι σας έχω δει εσάς τους συγγενείς μου, αλλά και τους άλλους φίλους στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία που περισσότερες ώρες περνάτε στο καφενείο, συζητώντας τα πολιτικά θέματα και λιγότερο στο χωράφι.Αφήστε που με την τεχνολογία που έχει έρθει πια ένα μεγάλο κομμάτι της καλλιέργειας γίνεται μακριά από το χωράφι με ηλεκτρονικά μέσα.
Αν θέλετε να είμαι ειλικρινής δεν είναι δίκαιο να δουλεύετε λιγότερο από 40-50 μέρες το χρόνο και να επιδοτήστε από πάνω. Μα θα μου πείτε ότι έχετε μια πολύ δύσκολη δουλειά που τα αποτελέσματά της πολλές φορές εξαρτώνται από άλλους παράγοντες και όχι από εσάς. Δεν διαφωνώ, όμως μην περιφρονείτε την δουλειά των άλλων. Δεν υπάρχει άχρηστη δουλειά. Αν ήταν άχρηστες οι δουλειές δεν θα γινόντουσαν.
Αφήστε που εσείς φταίτε για ένα μεγάλο ποσοστό για την δυσμενή θέση σας.Ανήθικοι έμποροι γεωργικών μηχανημάτων σας πείσανε να αγοράσετε υπερπολυτελή τρακτέρ με κλιματισμό και υπερσύγχρονα στερεοφωνικά για ελάχιστη στρεμματική ιδιοκτησία. Ενώ εάν τα βρίσκατε μεταξύ σας ανά πέντε αγρότες ένα τρακτέρ θα ήταν αρκετό. Έτσι θα χρωστάγατε λιγότερα και όποιος δεν χρωστάει περνάει καλά.
Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλα αυτά που κάνετε μας ενοχλούν πολύ. Κατ’ αρχήν εμάς όταν ταξιδεύουμε για δουλειές και τις χάνουμε, που δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας, την τροφή που θα στερηθούμε μετά από λίγο, τις μεγάλες ζημίες που θα υποστούν οι επιχειρήσεις, τον τσαμπουκαλίδικο τρόπο που μιλάτε στα κανάλια, που σας διαπομπεύουν μερικές φορές οδηγώντας την Πετρούλα και την Θώδη στις καταλήψεις σας γελοιοποιώντας έτσι τα πάντα.
Μου είπαν επίσης ότι εκεί που έχετε κάνει τα μπλόκα πηγαίνετε μόνο τις ώρες του Δελτίου ειδήσεων μπας και έρθει κανένα κανάλι. Τις υπόλοιπες ώρες είστε στο καφενείο ή στο σπίτι εμπιστευόμενοι επ’ αμοιβή την φύλαξη των τρακτέρ σας σε οικονομικούς μετανάστες. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να είναι ψέμα.
Και η Ελλάδα αγαπητοί μου αγρότες δεν μπορεί να σας δώσει τίποτα από αυτά που ζητάτε. Διότι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν υποστηρίζω την σημερινή κυβέρνηση, την οποία δεν ψήφισα, αλλά σας λέω ότι δεν είναι θαυματοποιοί. Αν βρεθούν χρήματα για να σας δώσουν αυτά που ζητάτε, θα τα στερήσουν από κάποια άλλη λαϊκή ομάδα που ίσως τα δικαιούται περισσότερο από εσάς.
Ακολουθείστε ένα διαφορετικό δρόμο. Συνεργαστείτε επί της ουσίας της αγροτικής παραγωγής, αλλάξτε καλλιέργειες, απαρνηθείτε τις επιδοτήσεις. Διάβαζα τις προάλλες, ότι στην Κοζάνη βγάλανε τα στάρια και βάλανε φακές και πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι οι αμυγδαλιές δίνουν ένα πολύ καλό εισόδημα αντικαθιστώντας εντατικές καλλιέργειες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν χίλιες εναλλακτικές ιδέες για να πάει η γεωργία μπροστά.
Για πολλά από αυτά τα θέματα δεν φταίτε καθόλου εσείς. Φταίνε οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών που κοιμούνται όρθιες. Και μην νομίζετε ότι στην κτηνοτροφία είναι καλύτερα τα πράγματα. Κάποιοι στρογγυλοκαθισμένοι Υπουργοί Γεωργίας του παρελθόντος οδήγησαν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα χέρια 5-10 μεγάλων εταιρειών, αντίθετα προς την καπιταλιστική Γερμανία που οι κτηνοτρόφοι παράγουν και πωλούν οι ίδιοι το προϊόν τους. Στα μαγαζάκια της επαρχίας τους και στις λαϊκές αγορές κρατώντας μια μεγάλη αυτονομία.
Θυμάμαι πριν από χρόνια που είχε προωθηθεί η καλλιέργεια της σόγιας σαν δεύτερη ετήσια καλλιέργεια στο ίδιο χωράφι, πράγμα το οποίο αρνηθήκατε κατηγορηματικά γιατί είχε κόπο και έπρεπε να δουλέψετε 15 μέρες παραπάνω μέσα στον χρόνο.
Ανεξάρτητα λοιπόν από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός είναι σαφές ότι εξ’ αιτίας ορισμένων συγκεκριμένων ανθρώπων και μιας τεράστιας κακοδιαχείρισης η Ελλάδα περνάει μια μεγάλη κρίση που ακουμπάει όλους μας ανεξαρτήτως. Την ίδια δηλαδή που κάποτε πέρασε η Χιλή. Μια κρίση που σκότωσε τον Αλιέντε και οδήγησε την χώρα τότε στην δικτατορία.
Το ίδιο πάτε να κάνετε και εσείς τώρα. Κρατηθείτε, βοηθήστε να φύγουμε από την κρίση. Και όταν με το καλό βγούμε, γιατί είναι σίγουρο ότι θα βγούμε, τότε απαιτήστε τα δεδουλευμένα. Και αν έχετε πολλή ενέργεια μέσα σας και θέλετε να ξεδώσετε, και αν έχετε πολύ μαχητικότητα και θέλετε να την εκδηλώσετε υπάρχει τρόπος. Ανασκουμπωθείτε και δουλέψτε λίγο παραπάνω, σκεφθείτε την Ελλάδα, μειώστε τα φυτοφάρμακα, μειώστε την ασύδοτη χρήση των λιπασμάτων και πηγαίνετε προς την αυτοδικία.
Δηλαδή άμα πέσει στην αντίληψή σας κάποιος μεσίτης, κάποιος πολιτικός παράγοντας, κάποιος διευθυντής, πολιτευτής που σας έχει αδικήσει είτε προσωπικά, είτε σαν ομάδα ρίξτε του καμία γερή φάπα. Γιατί να θυμάστε : «Ο φόβος φυλάει τα έρμα».
του Ηλία Μαμαλάκη από το protagon.gr
Ασχέτως εάν συμφωνούμε ή όχι με τα ανωτέρω αναφερόμενα θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες που όντως λέγονται .. κατάμουτρα. Ίσως και αυτή να είναι και η λύση στο πρόβλημα "συμπεριφοράς" της κοινωνίας μας, να δούμε όλοι μας ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ την πραγματικότητα (και δε μιλώ μόνο για την κατασκευασμένη οικονομική φρενίτιδα).

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

ωχού!!! Ξεφτίλα ρε σύντροφοι(!)

"Με βάση δημοσιεύματα, δρομολογείται η συμμετοχή εκπροσώπου της Eurostat στο ΔΣ του νέου φορέα που θα αντικαταστήσει την ΕΣΥΕ. Δυστυχώς, ο κατήφορος υποτέλειας συνεχίζεται αφού η ίδια η κυβέρνηση είναι αυτή που ζήτησε να συμμετάσχει Κοινοτικός τοποτηρητής στο ΔΣ της ΕΣΥΕ.
Για την πρόταση αυτή της κυβέρνησης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Πρώτον: Τέτοια συμμετοχή εκπροσώπου της Eurostat δεν έχουμε σε κανένα αντίστοιχο φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεύτερον: Δεν έχουμε, επίσης, συμμετοχή εκπροσώπου Ευρωπαϊκού Οργανισμού σε ΔΣ καμίας άλλης «Ανεξάρτητης» Αρχής στην Ελλάδα
Αν τελικώς η κυβέρνηση εμμείνει σε μια τέτοια απόφαση, η εξέλιξη της χώρας σε μια ευρωπαϊκής έκδοσης «μπανανία» είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη".
Η ανακοίνωση από το Τμήμα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
Το αντιπροσωπευτικό σκίτσο-σχόλιο του ΚΥΡ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

"Εντυπωσιακή η μετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ"

Είναι εντυπωσιακή η ραγδαία μετάλλαξη του προεκλογικού ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση που ακολουθεί άκρατη νεοφιλελεύθερη πολιτική, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΝ, στην Κοζάνη.
Στην περιφερειακή σύσκεψη στελεχών Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από τον γραμματέα του κόμματος Δ. Βίτσα, παραβρέθηκε και το μέλος του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΝ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Στην ανάγκη «να πάρει η σύγκρουση με την κυβέρνηση κινηματικό χαρακτήρα και να περάσουμε από την άμυνα στη επίθεση», σημείωσε ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ, καθώς, όπως είπε, «οι πρώτες κυβερνητικές επιλογές της κυβέρνησης κινούνται σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, προϊονίζοντας μια σκληρή πολιτική λιτότητας, με πρόσχημα και την οικονομική κρίση». Μια κρίση, για την αντιμετώπιση της οποίας, «η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την πεπατημένη», φορτώνοντας τα βάρη στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στα τέλη κυκλοφορίας, στη μείωση στην ουσία των μισθών κ.λ.π., κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή λαίλαπα».
Ειδικά στα θέματα της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας, ο Δ. Βίτσας ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων του ΣΥΝ, πρότεινε τη δημιουργία επιτροπών στις πόλεις και στους χώρους δουλειάς, για τη δημιουργία ενός πλατιού μαζικού κινήματος. Σε πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, όπως το μεταναστευτικό, στα οποία υπάρχουν κοινά σημεία, ο ΣΥΝ παρέχει στήριξη, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιταχθούμε σθεναρά σε αντιλαϊκές πολιτικές».
Επιπλέον ο γραμματέας του κόμματος, ζήτησε από τα στελέχη την αναβάθμιση της λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων, την ενίσχυση των δημοτικών και νομαρχιακών κινήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τους «ιμάντες ανατροφοδότησης του μαζικού κινήματος».
Το μέλος του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στον «τυφώνα της ανεργίας που έρχεται», κάνοντας αναφορά στον ίδιο τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος προανήγγειλε ότι οι άνεργοι θα ανέλθουν σε 1.000.000. Η πολιτική της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, σύμφωνα με την Δ. Χαραλαμπίδου, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες ασφάλισης που προωθεί η Ε.Ε, και είναι.
-Ενιαία βασική σύνταξη 350 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως σε ποιο ταμείο ανήκουν.
-Κατάργηση της επικουρικής σύνταξης
-Δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικής ασφάλισης.
Μετά τις εισηγήσεις των Δ. Βίτσα και Δ. Χαραλαμπίδου, ακολούθησε διάλογος, καθώς πήραν το λόγο αρκετά στελέχη του ΣΥΝ από τις τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές της Δυτικής Μακεδονίας.

του Χρήστου Βήττα από τον ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ Κοζάνης

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

...και να μη ξεχάσουμε τα λουκάνικα στο Βελβεντό τη Δευτέρα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στο Βελβεντό θα το ...τσικνίσουν. Στη γύρω περιοχή από το ξωκκλήσι του αγίου Αθανασίου (περίπου 2 χλμ από το Μετόχι) οι Βελβεντινοί και οι επισκέπτες με τη συνοδεία -πάντα- μουσικών οργάνων ("ξύλινα" κλαρίνα και χάλκινα) θα ψήσουν τα πατροπαράδοτα λουκάνικα (φοβερά και τρομερά με πράσο). Για τους επισκέπτες ο Δήμος θα προσφέρει λουκάνικα, κρασί και τσίπουρο (προσοχή το βελβεντινό είναι περίπου 24+). Ελπίζουμε να ρίξει και κάνα χιόνι για να ...τραβιέται.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Κυνηγούν μέσα σε καταφύγιο θηραμάτων με ...θηλιές. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο


Ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο μας έστειλαν φίλοι κάτοικοι του Πολυρράχου.
Ασυνείδητοι τοποθέτησαν θηλιές παγίδες σε περιοχή μέσα σε καταφύγιο θηραμάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Πολυρράχου Σερβίων με αποτέλεσμα πολλά ζώα (κυρίως τσομπανόσκυλα) να βρουν φρικτό θάνατο. Κάποιος πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ αυτούς τους "λάτρεις" της φύσης...
Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για την ανεύρεση και τιμωρία των υπευθύνων.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

αξίζει η προσπάθεια, γιατί η κοροϊδία "ξέφυγε"

Ε λοιπόν ΘΑ ΤΟ ΚΟΨΩ! Όρκο δεν παίρνω βέβαια, λόγω αδυναμίας χαρακτήρος, αλλά για το γαμώτο θα προσπαθήσω και ειλικρινά θα προσπαθήσω πολύ.
Ακούς εκεί τα λαμόγια: να παίρνει το κράτος το 70% από το κάθε τσιγάρο … Τέτοια ποσοστά ούτε επί τουρκοκρατίας. Αυτοί περάσαν και τους σουλτάνους. Λοιπόν συνΡαγιάδες μου η μόνη λύση και το ιδανικό επιχείρημα, που μπορεί να γιγαντώσει τη θέλησή μας, για να κόψουμε το τσιγάρο, είναι αυτό και εγώ το εφαρμόζω ήδη από σήμερα. Κάθε φορά λοιπόν που ανάβω ένα τσιγάρο. σκέφτομαι να δίνω (χέρι-χέρι) στον Παπακωνσταντίνου 8,5 λεπτά (από τα 12 που μου κοστίζει το τσιγάρο). Πόσο θα αντέξω λοιπόν να έχω οικονομικά αλισβερίσια με τον εν λόγω κύριο….
Υ.Γ. Καλά αυτοί δεν ήταν που διαλαλούσαν πριν τις εκλογές ότι αυτού του είδους οι φόροι (οι έμμεσοι) είναι άδικοι;
Y.Γ.(2) Αντιγράφω από το city-press.gr: "Πολιτική είναι ένα σπορ, όπου μαζεύονται διάφοροι κουστουμάτοι κύριοι, μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε, μετά κάνουν επιτροπές, νομοσχέδια, νόμους, μιλάνε, μιλάνε, μετά σκέφτονται, διαβουλεύονται, διαλέγονται, συσκέφτονται, μιλάνε, ψηφίζουνε, οργανώνουν, ξανασκέφτονται, ξαναμιλάνε και στο τέλος καταλαβαίνουν ότι εδώ και 30 χρόνια δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα και καταλήγουν πάντα στο ίδιο πράγμα: αυξάνουν τις τιμές των τσιγάρων!". Έτσι, γίνομαι κι εγώ Υπουργός Οικονομικών !

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

Άλλη μια Αρκούδα στις ρόδες φορτηγού!

Η πρώτη αρκούδα θύμα τροχαίου για το 2010 ήταν 7 ετών και ζύγιζε 110 κιλά. Το ζώο βρήκε ακαριαίο θάνατο το περασμένο Σάββατο σε σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό αυτοκίνητο στην Ελάτη Τρικάλων. Το τροχαίο σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την Ελάτη και το Περτούλι (μια περιοχή της Πίνδου όπου ζουν αρκούδες) με τα Τρίκαλα. Το δυστύχημα καθώς και το ότι βρέθηκαν υπολείμματα τροφής στο στομάχι του ζώου αποδεικνύουν ότι οι αρκούδες δεν έχουν φωλιάσει ακόμη για τον χειμέριο ύπνο τους εξαιτίας των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος» έπειτα από έρευνες διαπίστωσαν ότι και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Ηπειρος, Δυτική Μακεδονία) υπάρχει κινητικότητα των αρκούδων, αν και σε σχετικά μεγαλύτερα υψόμετρα, και μάλιστα κοντά σε περιοχές φωλιάσματος.Θλιβερό γεγονός.. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μην επαναληφθεί.
πηγή

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010

«Μαθήματα» συμβίωσης με την αρκούδα στο Βυθό Πενταλόφου

Μέλη της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου συνάντησαν τυχαία μια αρκούδα με δύο αρκουδάκια που ζουν στην περιοχή Βυθού - Πενταλόφου. Κόντευε να σουρουπώσει όταν η οικογένεια των αρκούδων επισημάνθηκε να διασχίζει το καστανόδασος που βρίσκεται βόρεια του χωριού, πάνω στο μονοπάτι ‘Βυθός – Κορυφή Προφήτη Ηλία’.
Η μητέρα αρκούδα έχει εγκατασταθεί στο δάσος που περιβάλλει το χωριό από πρόπερσι το καλοκαίρι. Από τότε γινόταν σχεδόν κάθε μέρα αντιληπτή και είχε τακτικά συναπαντήματα με τους κατοίκους της περιοχής. Βέβαια η περιοχή ενδημίας (home range) της αρκούδας υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια πέριξ του χωριού. Οι περισσότερες καφέ αρκούδες χρειάζονται μια πολύ μεγάλη έκταση, περίπου 100 -150 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε τροφή, νερό, αναπαραγωγή και ανατροφή των νεογνών. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι ότι ο Βυθός είναι πέρασμα για περισσότερες αρκούδες που διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις στα βουνά του Βοίου και της Πίνδου, άσχετα αν δημιουργείται η εντύπωση στους κατοίκους ότι πρόκειται για την ίδια πάντα αρκούδα.
Γεγονός είναι ότι οι «αρκούδες του Βυθού», δεν υπήρξαν ποτέ επιθετικές και, παρόλη την ανησυχία για τα δρομολόγια τους κοντά στο χωριό, κανείς δε διανοήθηκε να τις κάνει κακό. Οι ανάγκες για εξεύρεση τροφής είναι μεγάλες και λόγω της συρρίκνωσης των βιοτόπων τους τα ζώα συχνά αναγκάζονται να αναζητούν φαγητό στα καρποφόρα δέντρα εντός του οικισμού.
Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Βυθού έχουν να μαρτυρήσουν ένα περιστατικό συνάντησης με κάποια αρκούδα. Όμως τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αν και η επιθετικότητα της αρκούδας, ειδικά όταν έχει τα μικρά της, μεγαλώνει κανείς δεν πείραξε τα ζώα. Δεν εκδηλώθηκαν εχθρικές διαθέσεις, παρόλο που στο Βυθό δεν λείπουν οι καραμπίνες λόγω της παραδοσιακά αυξημένης κυνηγετικής δραστηριότητας. Σε μια περίπτωση που η αρκουδο- οικογένεια εμφανίστηκε σχεδόν μέρα μεσημέρι χωρίς να δείχνει διάθεση να φύγει, ενημερώθηκε άμεσα η Οικολογική Κίνηση από τον πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Καρούτα και έπειτα ζητήθηκαν οδηγίες από τον «Αρκτούρο».
Είναι γεγονός ότι η νοοτροπία των ορεσίβιων κατοίκων στο θέμα της αρκούδας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα στο Βυθό, μετά από το σεμινάριο που οργάνωσε το καλοκαίρι η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, προσκαλώντας τον Αρκτούρο, η ευαισθητοποίηση υπήρξε μεγάλη, διότι οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν τον σημαντικό ρόλο της αρκούδας στα ελληνικά δάση και ενημερώθηκαν για τη συμπεριφορά τους σε περίπτωση που τη συναντήσουν. Οι άνθρωποι των ορεινών περιοχών (κυρίως των απομονωμένων), σε αντίθεση με μάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις, έχουν μάθει λόγω μακρόχρονης παράδοσης να σέβονται, να προστατεύουν και να συμβιώνουν με τη φύση.
Ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι λόγω των υψηλών φετινών θερμοκρασιών αρκετές αρκούδες δεν έχουν πέσει ακόμη σε χειμέριο ύπνο. Ακόμη κι αν είχαν «κοιμηθεί» και ξύπνησαν λόγω της Χριστουγεννιάτικης καλοκαιρίας, η διακοπή αυτή δεν αποτελεί ευχάριστο φαινόμενο. Τα ζώα και ειδικά οι αρκούδες αποτελούν πολύ χρήσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες για την υγεία ενός οικοσυστήματος και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις αλλαγές στο κλίμα, οι οποίες είναι εμφανείς στη χώρα μας ακόμη και στα απομακρυσμένα βουνά του Βοΐου.
Κοζάνη 7-1-2010
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010

Έλα ρε! Είμαστε οι τέταρτοι πιο πλούσιοι Έλληνες στην Κοζάνη; (να το πάθω τώρα ή μετά...;)

Όπως θα δείτε στο άρθρο παρακάτω, σύμφωνα με στοιχεία της Εφορίας (εμείς) οι καπνοκαπνισμένοι κάτοικοι του νομού Κοζάνης δηλώνουμε τα τέταρτα μεγαλύτερα εισοδήματα στη χώρα!!! Μετά από σκέψη (:P) κατέληξα στα εξής δύο συμπεράσματα:
Συμπέρασμα 1ο: ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΥΥΥ ΜΑΛΑΚΕΣ , από τη στιγμή που στη χώρα της ρεμούλας και της φοροδιαφυγής και στο κράτος (πάλι) της ρεμούλας και των offshore κολλητών, εμείς έχουμε ...φορολογική συνείδηση !!! (τα συγχαρητήριά μας στα μούτρα μας)
Συμπέρασμα 2ο (και ...σοβαρότερο): Η εισοδηματική αντίθεση ή διαφορά ανάμεσα στους κατοίκους του νομού. Ο κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικός κόσμος κυριολεκτικά πεινάει και έχουμε και τους ΔΕΗ τζήδες με τους παχυλούς τους μισθούς και τις (βουλευτικές) συντάξεις τους να μας εμφανίζουν ΟΛΟΥΣ (τετρα)πλούσιους.
Βέβαια μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα όπως λέει και ο λαός: "εμ κερατάς, εμ δαρμένος" ή εμ φτωχός, εμ μαλάκας.

Το άρθρο από τον Π.Π. και τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ της Κοζάνης

"Στην τέταρτη θέση των πλουσιότερων Νομών της
χώρας βρίσκεται, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα, ο Νομός Κοζάνης, όπως προκύπτει από τα σχετικά, αποκαλυπτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2008! Μάλιστα, ο Νομός μας βρίσκεται πίσω μόνο από την Αθήνα, την Ανατολική Αττική και τον Πειραιά, δηλαδή μόνο από το λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ ξεπερνά ακόμη και τη Θεσσαλονίκη! Δηλαδή, ο Νομός Κοζάνης, ιδίως ένεκα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, εμφανίζεται ως ο πλουσιότερος, ουσιαστικά, της χώρας, πλην Αττικής! .Oι 76.664 φορολογούμενοι της Kοζάνης δηλώνουν κατά μέσο όρο εισόδημα 16.619 ευρώ, ενώ μία θέση πιο κάτω βρίσκονται οι 558.901 Θεσσαλονικείς φορολογούμενοι με μέσο εισόδημα 16.553 ευρώ! Οι κάτοικοι της Αθήνας είναι οι πλουσιότεροι Έλληνες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τα εισοδήματα των δηλώσεων του 2008 που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στον αντίποδα, οι πιο φτωχοί είναι αυτοί των νομών Λακωνίας, Πέλλας, Kαστοριάς, Πιερίας και Σερρών Σύμφωνα με το άκρως ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Mαρίας Bουργάνα στην εφημερίδα «Έθνος», λοιπόν, οι Aθηναίοι είναι οι πιο εύποροι Eλληνες (δήλωσαν πέρυσι μέσο ετήσιο εισόδημα 20.754 ευρώ). Aκολουθούν οι φορολογούμενοι της Aν. Aττικής και οι Πειραιώτες. Φτωχότεροι Έλληνες είναι οι Λάκωνες με εισόδημα 11.777 ευρώ. Oι Aθηναίοι, οι κάτοικοι της Aνατολικής Aττικής, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Kοζάνης είναι οι ευπορότεροι Eλληνες, καθώς δηλώνουν στην εφορία τα υψηλότερα εισοδήματα σε όλη την επικράτεια. Στον αντίποδα βρίσκονται οι κάτοικοι των νομών Λακωνίας, Πέλλας, Kαστοριάς, Πιερίας και Σερρών.
Πλούσιοι και φτωχοί νομοί της Eλλάδας Aποκαλυπτικά είναι τα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Oικονομικών όσον αφορά στα εισοδήματα των δηλώσεων του 2008. Συγκεκριμένα, οι πιο πλούσιοι φορολογούμενοι βάσει του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος κατοικούν στην Aθήνα, αφού 1.575.379 οικογένειες δήλωσαν το περασμένο έτος μέσο ετήσιο εισόδημα 20.754 ευρώ, 4.086 ευρώ περισσότερα από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εισοδημάτων της επικράτειας (16.668 ευρώ). Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι 191.885 φορολογούμενοι της Aνατολικής Aττικής, οι οποίοι δήλωσαν μέσο εισόδημα 19.296 ευρώ και ακολουθούν 302.775 Πειραιώτες με εισόδημα 17.180 ευρώ. Oι 76.664 φορολογούμενοι της Kοζάνης δηλώνουν κατά μέσο όρο εισόδημα 16.619 ευρώ, ενώ μία θέση πιο κάτω βρίσκονται οι 558.901 Θεσσαλονικείς φορολογούμενοι με μέσο εισόδημα 16.553 ευρώ.
O φτωχότερος νομός της χώρας, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογουμένων κατοίκων, είναι ο Nομός Λακωνίας, αφού 45.570 φορολογούμενοι που κατοικούν στον εν λόγω νομό δήλωσαν το προηγούμενο έτος μέσο ετήσιο εισόδημα μόλις 11.777 ευρώ, το οποίο είναι μικρότερο και από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ των μισθωτών και συνταξιούχων. Aκολουθούν 70.808 κάτοικοι του Nομού Πέλλης με μέσο δηλωθέν εισόδημα 11.936 ευρώ, 91.739 φορολογούμενοι του Nομού Σερρών με μέσο δηλωθέν εισόδημα 12.040 ευρώ, 26.518 κάτοικοι του Nομού Kαστοριάς με εισόδημα 12.160 ευρώ και 63.442 φορολογούμενοι του Nομού Πιερίας με μέσο ετήσιο εισόδημα 12.419 ευρώ
..."

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Επαχθές και πρόχειρο το νέο φορολογικό καθεστώς

οι οικονομικά αδύναμοι κινδυνεύουν να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δοκιμάσουν και άλλα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμη και με πρόσχημα τις προκλητικές φοροαπαλλαγές των κατεχόντων
Μάλιστα, η κυβέρνηση αποκτά επιπλέον το άλλοθι πως η φοροεπιδρομή που σχεδιάζει να εξαπολύσει κατά τη διάρκεια του νέου χρόνου αποτελεί προϊόν... κοινωνικής διαβούλευσης, καθώς αναμένεται να αντιμετωπίσει τους χιλιάδες πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους για τη φορολογική μεταρρύθμιση περίπου ως ψηφιακές "γλάστρες".
Εκτός όμως από φορομπηχτικό, το νέο καθεστώς αποδεικνύεται και πρόχειρο, όπως πιστοποιούν οι τελευταίες εξελίξεις που απασχόλησαν την τρέχουσα ειδησεογραφία, όπως είναι:
Πρώτον, το ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει τώρα ("κατόπιν εορτής") το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας, μετά τις έντονες αντιδράσεις και την αγανάκτηση χιλιάδων πολιτών, με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου να αναγνωρίζει ότι έγιναν λάθη και να προαναγγέλλει διορθωτικές κινήσεις μεν, από το 2011 δε...
Δεύτερον, το γεγονός πως "στα τυφλά" μαζεύουν από προχθές, 1 Ιανουαρίου, αποδείξεις αγοράς αγαθών και απόληψης υπηρεσιών εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές, αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε επίσημο ως προς το ποιες από αυτές τις αποδείξεις θα αναγνωρίζει η εφορία προς έκπτωση και ποιες όχι, προκειμένου να υποκαταστήσουν το υπό κατάργηση αφορολόγητό τους και να μην ζημιωθούν ακόμη περισσότερο από το νέο φορολογικό καθεστώς.
Βέβαιο είναι πως οι οικονομικά αδύναμοι θα πληρώσουν -όπως όλα δείχνουν- με την ανάληψη ακόμη μεγαλύτερων φορολογικών βαρών μέσα στο 2010 τα δημοσιονομικά αδιέξοδα που προκάλεσε η οικονομική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών και από τα δύο κόμματα εξουσίας, καθώς επίσης και την τήρηση του προγράμματος σταθερότητας, το οποίο καταρτίζει τύποις μεν η ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά δε η Κομισιόν. Τα βάρη αυτά δεν είναι και λίγα: Έρχονται αυξημένοι συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (τους οποίους προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς την περασμένη Τρίτη ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και που θα συρρικνώσουν περαιτέρω την ήδη περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών) και κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και 10.500 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες φυσικών προσώπων, έστω και αν αυτή η κατάργηση βαφτίζεται "διατήρηση διά των αποδείξεων", χαράτσια παντός είδους, όπως είναι για παράδειγμα τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν προκαλέσει μια πρωτοφανή αγανάκτηση στους πολίτες, μεγάλη αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε τσιγάρα, ποτά και καύσιμα (οι αυξήσεις θα υπερβαίνουν όπως αναμένεται το 10% και θα επιβάλλονται με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις προσεχείς εβδομάδες στη Βουλή. Οι αυξήσεις αυτές θα συνεπάγονται άνοδο της τιμής των τσιγάρων περί τα 40 λεπτά ανά πακέτο και περίπου κατά 2 ευρώ τη φιάλη στα ποτά) είναι μερικοί μόνο από τους κρίκους μιας μακράς αλυσίδας φορολογικής επιδρομής που θα εξοντώσει τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.
Κοντά σε αυτούς θα προστεθούν και άλλα μέτρα, όπως είναι λ.χ. οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες ενδέχεται να φθάσουν κατά μέσον όρο το 25% με 30%.
Πλέον όλων αυτών, οι οικονομικά αδύναμοι κινδυνεύουν να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δοκιμάσουν και άλλα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμη και με πρόσχημα τις προκλητικές φοροαπαλλαγές των κατεχόντων.
Μαχαίρι στις απαλλαγές
Χαρακτηριστικό είναι ότι η κυβέρνηση μελετά αυτόν τον καιρό σοβαρά την κατάργηση των περισσοτέρων από τις 980 απαλλαγές που απολαμβάνουν σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι φοροαπαλλαγές αυτές επιβαρύνουν περίπου με 8 δισ. ευρώ ετησίως τα κρατικά ταμεία και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση τις στοχοποιεί για τις αδικίες του φορολογικού συστήματος.
Τα επίσημα στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ κερδίζουν με τις φοροαπαλλαγές αυτές πάνω από 4.000 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι φοροαπαλλαγές τις οποίες απολαμβάνουν τα χαμηλά εισοδήματα και συγκεκριμένα έως τα 20.000 ευρώ περιορίζονται μόλις σε 600 ευρώ κατά μέσον όρο, ποσό όμως που αν αφαιρεθεί από την έκπτωση, θα υποβαθμίσει δραματικά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.
Έτσι, αν το οικονομικό επιτελείο δεν περιοριστεί στο να περικόψει τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν τα υψηλά εισοδήματα όπως εισηγούνται ορισμένοι (αναφέροντας ως όριο τα 60.000 ευρώ) αλλά περιλάβει είτε από την αρχή είτε σε επόμενο στάδιο και τα χαμηλά εισοδήματα, τότε θα εξοντώσει οικονομικά εκατομμύρια νοικοκυριά.
Σημειωτέον δε ότι, με βάση την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι δήλωσαν το 2008 ατομικό εισόδημα μικρότερο του συμβατικού ορίου της φτώχειας (6.000 ευρώ).
Το γενικό περίγραμμα των αλλαγών που θα επέλθουν έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου της δημόσιας διαβούλευσης που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο για το υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο. Προς το παρόν σοβαρά λαμβάνονται προτάσεις φορέων που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στα κέντρα αποφάσεων (κάτι σαν ένα άτυπο lobbying).
Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπουν την εφαρμογή ενός ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε συνδυασμό με τον γενικευμένο λογιστικό προσδιορισμό όλων -χωρίς εξαίρεση- των εισοδημάτων. Παράλληλα προωθείται και η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των επαγγελματικών εισοδημάτων που φορολογούνται προνομιακά. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζεται νέα τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα με περισσότερα κλιμάκια και συντελεστές.
Από την άλλη πλευρά, στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών ζήτησαν από το υπουργείο Οικονομικών μείωση των φορολογικών συντελεστών.
Γενικευμένη η υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ
Σοβαρά εξετάζεται επίσης από το οικονομικό επιτελείο η επέκταση της υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ σε όλες τις μέχρι σήμερα εξαιρούμενες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι λ.χ. οι γιατροί, οι δικηγόροι ή οι ασφαλιστές. Σχεδόν βεβαία θα πρέπει να θεωρείται η καθιέρωση ταμιακών μηχανών σε όλα τα επαγγέλματα και στο σύνολο της αγοράς.
Πέραν όμως αυτών, αλλαγές θα επέλθουν και στους φόρους επί γονικών παροχών και κληρονομιών, πιθανότατα από τον Μάρτιο, όπως επίσης και η αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων όπως η νέα φορολογική κλίμακα, τα τεκμήρια διαβίωσης και η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009.

Του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ από την ΑΥΓΗ (03/01)


Βέβαια και μεις σα ...σοβαρό ιστολόγιο έχουμε να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μια πρόταση που (πάμε στοίχημα) είναι ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΗ από πολλές που έχουν εφαρμοστεί "πάνω μας". Στην πρόταση αυτή μας βοήθησε προσφέροντας κείμενο και φωτό ο PATAXON: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ...ΚΩΛΟΥ
το σκεπτικό είναι απλό:
άμα έχεις εισόδημα τρώς.
άμα τρως πολύ μεγαλωνει ο κώλος.
αμα δεν μπορείς να μετρήσεις το εισοδημα και να το φορολογήσεις τι κάνεις?
μετράς τον κώλο!!!

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010

Είναι όντως τόσο έξυπνα τα δελφίνια;

Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο έξυπνα και να θεωρούν -ακόμη- τον άνθρωπο φίλο τους και να του συμπεριφέρονται με τόση εμπιστοσύνη, ενώ εκατομμύρια από αυτά "πέφτουν" θύματα της ανθρώπινης ...ηλιθιότητας. Το άρθρο από τη σημερινή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Μόλις ένα σκαλί κάτω από τον άνθρωπο τα δελφίνια
«Πρέπει να τους αναγνωριστούν δικαιώματα»
Τα δελφίνια χαρακτηρίστηκαν τα δεύτερα πιο έξυπνα πλάσματα στον πλανήτη μετά τους ανθρώπους και ορισμένοι επιστήμονες διατυπώνουν πλέον την τολμηρή πρόταση ότι τα συμπαθή θηλαστικά της θάλασσας είναι τόσο ικανά που πρέπει να αντιμετωπίζονται πια ως «μη ανθρώπινα πρόσωπα».
Οι μέχρι τώρα έρευνες πάνω στη συμπεριφορά των δελφινιών έχουν δείξει ότι αυτή είναι παρόμοια με την ανθρώπινη, όσον αφορά ιδίως την επικοινωνία, και υπέρτερη γενικά των χιμπατζήδων.
Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται και από την ανατομική έρευνα που δείχνει ότι ο εγκέφαλος του δελφινιού έχει πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανώτερη νοημοσύνη.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, όπως αναφέρουν οι «Τάιμς του Λονδίνου», είναι ηθικά απαράδεκτο να κρατούνται τόσο έξυπνα πλάσματα φυλακισμένα σε ενυδρεία ψυχαγωγικών πάρκων ή να φονεύονται σκοπίμως για τροφή ή κατά λάθος από τους ψαράδες.
«Πολλοί εγκέφαλοι δελφινιών είναι μεγαλύτεροι από τους δικούς μας και, αναλογικά με το μέγεθος του σώματός τους, έρχονται δεύτεροι μετά τους ανθρώπινους εγκεφάλους», δήλωσε η ζωολόγος Λόρι Μαρίνο του πανεπιστημίου Έμορι της Ατλάντα των ΗΠΑ.
Η αμερικανίδα ερευνήτρια έχει μέσω μαγνητικών τομογραφιών «χαρτογραφήσει» τους εγκεφάλους των δελφινιών και τους έχει συγκρίνει με αυτούς των άλλων πρωτευόντων (ανθρώπων και πιθήκων), αποκαλύπτοντας ότι τα δελφίνια έχουν εντυπωσιακά μεγάλη αναλογία νεοφλοιού, του εξελικτικά πιο σύγχρονου και προχωρημένου τμήματος του εγκεφάλου, στο οποίο εδράζονται οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες.
«Η νευροανατομία υποδηλώνει μια ψυχολογική συνέχεια ανάμεσα στους ανθρώπους και τα δελφίνια, πράγμα που δεν μπορεί παρά να έχει σημαντικές συνέπειες για την ηθική των σχέσεων ανθρώπων-δελφινιών», πρόσθεσε.
Εδώ και χρόνια τα δελφίνια είχαν θεωρηθεί τα εξυπνότερα ζώα μετά τον άνθρωπο, όμως ορισμένοι επιστήμονες πρόσφατα τα υποβίβασαν κάτω από τους χιμπατζήδες, καθώς μερικές έρευνες έδειξαν ότι οι εξυπνότεροι πίθηκοι μπορούν να φτάσουν τη νοημοσύνη τρίχρονων παιδιών.
Πιο πρόσφατα όμως, νέες συμπεριφορικές μελέτες ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι τα δελφίνια ξεπερνάνε τους χιμπατζήδες σε εξυπνάδα και μάλιστα υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά τα δελφίνια έχουν ξεχωριστές προσωπικότητες, ισχυρή αίσθηση του εαυτού τους, ενώ μπορούν να σκεφτούν ακόμα και για το μέλλον.
Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι το ένα δελφίνι μαθαίνει από το άλλο νέες μορφές συμπεριφοράς, ένα σημείο-κλειδί για την εμφάνιση «πολιτισμού». Η Νταϊάνα Ράις, καθηγήτρια ψυχολογίας του κολεγίου Χάντερ του πανεπιστημίου της Ν.Υόρκης, έδειξε ότι τα δελφίνια μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να τον χρησιμοποιήσουν για να δουν διάφορα μέρη του σώματός τους. Επίσης αποκάλυψε ότι τα δελφίνια μπορούν να μάθουν μια συμβολική γλώσσα.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα δελφίνια μπορούν να λύσουν δύσκολα προβλήματα, ενώ όσα ζουν ελεύθερα στη θάλασσα, μπορούν να συνεργαστούν με τρόπους που υποδηλώνουν πολύπλοκες κοινωνικές δομές και υψηλού επιπέδου συναισθηματικές αντιδράσεις.
Οι Μαρίνο και Ράις θα παρουσιάσουν τα νέα ευρήματά τους σε μια επιστημονική συνδιάσκεψη στην Καλιφόρνια τον επόμενο μήνα και αναμένεται να καλέσουν την επιστημονική κοινότητα να αναγνωρίσει ως ανήθικη την κακομεταχείριση των δελφινιών.
Στη συνδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο Τόμας Γουάιτ, καθηγητής ηθικής στο πανεπιστήμιο Λογιόλα του Λος Άντζελες, που έχει ήδη σε επιστημονικές εργασίες του υποστηρίξει ότι τα δελφίνια πρέπει να έχουν δικαιώματα και ο οποίος δήλωσε ότι «μετά και τις νέες επιστημονικές έρευνες, τα δελφίνια πρέπει να θεωρηθούν ως μη ανθρώπινα πρόσωπα, που δικαιούνται να έχουν την ηθική υπόσταση ατόμων».