Γίνεται !

η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Δέκα λεπτά για να "φρεσκάρουμε" τη μνήμη μας

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Kαθημερινά μετακινείται ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα χώματος, με αποτέλεσμα ετησίως η ποσότητα αυτή να ισοδυναμεί με 2,5 φορές τον όγκο του Λυκαβηττού από το επίπεδο της θάλασσας» επισημαίνει ο νομάρχης Κοζάνης Γ. Δακής, περιγράφοντας τη ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ.Όρος επιβίωσης και όχι μόδα ή επικοινωνιακό τρικ αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος για τον πολύπαθο νομό Kοζάνης, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες από τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων και την εξόρυξη λιγνίτη.
Aυτό τονίζει στην «H» ο νομάρχης Kοζάνης, Γιώργος Δακής, ο οποίος υπογραμμίζει πως η ΔEH μέχρι σήμερα έχει επιδείξει κυρίως πολύ καλές προθέσεις, αλλά οι πρωτοβουλίες της με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκείς. «Aπαιτούμε και περιμένουμε πράξεις από τη ΔEH» επισημαίνει ο ίδιος αναφέροντας πως το μέγεθος της δραστηριότητας της ΔEH στο νομό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, εάν δεν επισκεφθεί κανείς τις σχετικές περιοχές. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «πολύ σημαντικός ρυπαντής εκτός από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (AHΣ) είναι οι εγκαταστάσεις των ορυχείων». H εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του εδάφους, καθώς επίσης και των εδαφών που δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες, ποιοτική υποβάθμιση των νερών και πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.Aέρια ρύπανσηΟ λιγνίτης απειλεί να πνίξει τον νομό ΚοζάνηςAπό τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικού σταθμού στο νομό Kοζάνης, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, που παρατηρούνται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τη ΔEH.
Oι ενεργειακές μονάδες του Nομού Kοζάνης είναι: Πτολεμαΐδας (4 μονάδες) 620, MW, Kαρδιάς (4 μονάδες) 1250 MW, Aγ. Δημητρίου (5 μονάδες) 1595 MW, ΛIΠTOΛ (2 μονάδες) 43 MW.
Tο Tμήμα Περιβάλλοντος της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Kοζάνης έχει συντάξει τα έτη 2007 και 2008, για 12 περιπτώσεις, εκθέσεις ελέγχου για τις υπερβάσεις και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην επιχείρηση.
Εισηγήσεις για πρόστιμα 600.000 ευρώ Oι επιθεωρητές Περιβάλλοντος εισηγήθηκαν στον υπουργό ΠEXΩΔE και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ποσού 600.000 ευρώ για υπερβάσεις των ορίων εκπομπής των αιωρουμένων σωματιδίων στους τρεις AHΣ του νομού Kοζάνης. Σύμφωνα με μετρήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2007 στην ατμόσφαιρα της περιοχής προκύπτει ότι η μέση ετήσια συγκέντρωση των αιωρουμένων σωματιδίων είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, που έχει θεσπίσει η Oδηγία 1999/30/EE/ΦEK 125A΄/02. H μέγιστη ημερήσια συγκέντρωση της ίδιας περιόδου είναι 110 μγρ/κμ και η ελάχιστη 12 μγρ/κμ.Σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία η μέση ημερήσια συγκέντρωση των ΠM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 50 μγρ/κ.μ. περισσότερες από 35 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μγρ/κμ.Eπομένως προκαλείται ατμοσφαιρική ρύπανση από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών, τη μη χρήση σωστών φίλτρων και τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων, εξαιρετικά καρκινογόνων, από τις εκσκαφές τεράστιων εκτάσεων.Kαταστροφή των υδάτινων πορων
Όσον αφορά στα ύδατα, οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΔEH μεταβάλλουν το καθεστώς των υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής. Οπως:
* Πτώση της στάθμης με συνεπακόλουθο τη μείωση της παροχής των υδροληπτικών έργων.
* Mείωση της παροχής υδρορευμάτων και ταπείνωση της στάθμης των λιμνών.
* Yποβάθμιση ποιότητας των νερών των επιφανειακών και υπόγειων αποδεκτών, λόγω της απόρριψης νερών από τις αποστραγγίσεις στα ορυχεία.
* Eπεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον για προστασία των ορυχείων (π.χ. μετατοπίσεις κοίτης χειμάρρων, υδρορεμμάτων κ.λπ.) Σημαντικό πρόβλημα για το νομό Kοζάνης είναι και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, οι οποίοι είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Πάγιο αίτημα της Nομαρχίας Kοζάνης είναι η υπογειοποίηση του Δικτύου Yπερυψηλής Tάσης και κατά προτεραιότητα αυτού που διέρχεται από τις κατοικημένες περιοχές.
Παράλληλα η βιολογική επιβάρυνση που προκαλείται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης.T. Σ.
Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία-Του Δημήτρη Διαμαντίδη

Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Τα οικιακά συστήματα ΑΠΕ είναι μέρος της Πράσινης Λύσης

Με φωτοβολταϊκό λειτουργεί το κεντρικό εκλογικό περίπτερο στη Σανταρόζα
Δικαιωμένοι εν μέρει αισθάνονται οι Οικολόγοι Πράσινοι με τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης για τις "φωτοβολταϊκές στέγες", καθώς τέτοια προγράμματα αποτελούν από τις βασικές προτάσεις τους για την πράσινη στροφή στην οικονομία και την έξοδο από την κρίση. Σημειώνουν πάντως ότι η πολιτική στήριξης των ΑΠΕ χρειάζεται νομοθετική συνέχεια, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέπεια στην εφαρμογή της και μετά τις εκλογές.
Εφόσον υλοποιηθούν όσα εξαγγέλθηκαν για απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων, θα πρόκειται για θετικό βήμα συμφιλίωσης με την απλή λογική, που επιτέλους έρχεται 3 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 3468/2006, 3 βδομάδες πριν τις Eυρωεκλογές και ενώ το αίτημα της κοινωνίας για πράσινες λύσεις και στην ενέργεια, καταγράφεται και με την άνοδο της απήχησης των Οικολόγων Πράσινων.
Βασική έλλειψη του κυβερνητικού σχεδίου είναι η μη πρόβλεψη χρηματοδοτικών εργαλείων ευνοϊκής πρόσβασης των πολιτών στο απαιτούμενο κεφάλαιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουν κεντρική σημασία στην "εκτροπή" πόρων από το Πακέτο Αλογοσκούφη, με επιβολή δεσμεύσεων στις τράπεζες να χρηματοδοτούν προγράμματα, όπως οι ηλιακές στέγες (αλλά και μονώσεις κτιρίων ή συμμετοχή μικροεπενδυτών σε συνεταιρισμούς ΑΠΕ) στο 100% της συνολικής δαπάνης, με χαμηλά επιτόκια αντίστοιχα με το μηδενικό σχεδόν ρίσκο τέτοιων δανειοδοτήσεων. Το μηδενικό αυτό ρίσκο διαμορφώνουν η εγγυημένη τιμή κιλοβατώρας, η διασφαλισμένη απορρόφηση της παραγωγής και η δυνατότητα παρακράτησης των μηνιαίων δόσεων από τις πληρωμές της ΔΕΗ προς τα νοικοκυριά. Εγγυήσεις του Δημοσίου μπορούν να συμπιέσουν τα επιτόκια αυτά ακόμη χαμηλότερα.
Μια ακόμα έλλειψη είναι ο αποκλεισμός των μη διασυνδεδεμένων νησιών από δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες. Η διστακτικότητα της κυβέρνησης είναι αδικαιολόγητη, καθώς στα ελληνικά νησιά η αιχμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συγχρονίζεται με την απόδοση των φωτοβολταϊκών και οι κίνδυνοι για την ευστάθεια του συστήματος μειώνονται. Για το έτος 2007 η αιχμή φορτίου στην Κρήτη ήταν 650,3 MW και εμφανίστηκε τη χρονική διάρκεια 13:00-14:00, στις 26 Ιουλίου, όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη τους απόδοση.
Τέλος ζητάμε να υπάρξει άμεσα ένα αντίστοιχο πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη των οικιακών συστημάτων αιολικής ενέργειας. Για τους Οικολόγους Πράσινους τα μικρά και οικιακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν είναι χόμπι για ένα περιορισμένο κοινό, αλλά αποτελούν δράση ζωτικής σημασίας, που οφείλει να προωθηθεί άμεσα στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα.
Γι� αυτό εξοπλίσαμε το κεντρικό προεκλογικό μας περίπτερο στην πλ. Σανταρόζα με ένα τέτοιο επιδεικτικό, αλλά πλήρως λειτουργικό σύστημα και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάποια κρατική εκλογική επιχορήγηση όπως άλλα κόμματα.

Η Θεματική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή την Ενέργεια και τις Μεταφορές των Οικολόγων Πράσινων

AC/DC DEBATE

Μια από τα ίδια χθες το βράδυ (θα τα «περάσω γρήγορα, γιατί …άντε και πολύ ασχοληθήκαμε).
Ο Καραμανλής …ο γνωστός ανετούλης που θα τον χαρακτηρίζαμε θετικό ΑΝ δεν τον ξέραμε πέντε χρόνια τώρα. Δεν περνάει αυτό το υφάκι πια κε πρωθυπουργέ …
Ο Γιωργάκης: Σα να βιαζόταν να φύγει … σα να είχε δουλειές να κάνει … να πάει να σκουπίσει; Κάτι τέτοιο.
Η Αλέκα: χμμμ! Κάπου στο ζάπινγκ άκουσα τη Λιάνα Κανέλη να λέει «μην ακούσω ξανά ότι το ΚΚΕ χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα». Αληθινή, αλλά την περιμέναμε καλύτερη, όσον αφορά τις ερωτήσεις «κάτω από τη μέση».
Ο Αλαβάνος: Χαρακτηρίστηκε εκνευρισμένος(!) από τους πολιτικούς και επικοινωνιακούς αναλυτές στις εκπομπές που ακολούθησαν. Και ερωτώ: Δηλαδή πώς θα έπρεπε να εμφανιστεί ένας πολιτικός αρχηγός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας του κοινοβουλίου, που κλείνει επιδεικτικά (και το εννοώ), για να παραγράψει ευθύνες πολιτικών προσώπων; Πώς θα έπρεπε να εμφανιστεί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός: με την ανεργία, τους μισθούς πείνας, την παιδεία υπό κατάρρευση σε μια Ελλάδα που οι μόνοι που ευημερούν είναι οι …τραπεζίτες; Επρεπε να είναι μεσ’ τα γελάκια και στην τρελή χαρά; Τραλαλά, τραλαλόόό είστε όλοι σας!
Ο Φύρ.. sorry ο Καρατζαφέρης … ασχολίαστο, Γιαβόλ?
Αυτό βέβαια που με στενοχώρησε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ήταν το ότι δεν ήμουν στην Αθήνα ΤΟΥΣ για να απολαύσω τους ACDC, πράγμα που έκαναν καμιά πενηνταριά χιλιάδες τυχεροί, ενώ εγώ … πάρτε μια γεύση από το τι έγινε εκεί >>>

Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Απόψε θα ...διασκεδάσουμε με το debate τους

"Στις 8 το βράδυ, στο κεντρικό studio του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, θα διεξαχθεί η τηλεμαχία(debate) των πέντε πολιτικών αρχηγών, τα κόμματα των οποίων μετέχουν στο εθνικό κοινοβούλιο.
Έξι δημοσιογράφοι (ένας από κάθε ιδιωτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας) θα βρεθούν απέναντι από τους πέντε πολιτικούς αρχηγούς και θα τους υποβάλουν ερωτήσεις, οι οποίες θα αφορούν έξι θεματικές ενότητες." πηγή: του Μάκη ντε!
Μέσα λοιπόν στην προσποιητή σοβαροφάνειά τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κόσμος, οι τηλεθεατές, η πελατεία τους, το target group τους, ή θα γελάει ή θα τους μουντζώνει, εκτός από τα "περιφραγμένα κομματόσκυλά τους", τα οποία έτσι κι' αλλοιώς είναι για γέλια και για μούντζωμα ...!
Μετά από το "καλλιτεχνικό" χθεσινόβραδυνό σόου της Μπάρτσα απόψε θα έχουμε κωμωδία και τί κωμωδία ...μαύρη!
ΠΡΟΤΑΣΗ: Μόλις αρχίσει η τηλεμαχία, debate ελληνιστί κλείστε τη φωνή στην τηλεόραση και βάλτε να παίζει ο Πανούσης και οι "Εκλογές" του ... "στης (Ευρω)βουλής τα έδρανα/αχ και γω να ...
xinistis

Τρίτη 26 Μαΐου 2009

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, μια από τις ηγετικές μορφές της Ανανεωτικής Αριστεράς έφυγε από τη ζωή την 26η Μαΐου, μετά από μάχη δυο ετών με τον καρκίνο.
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, στις 19 Αυγούστου 1941, εντάχθηκε στην ΕΔΑ και κατά τη διάρκεια της χούντας στη Δημοκρατική Άμυνα.


Ο Μ. Παπαγιαννάκης σπούδασε Νομικά, Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Εργάστηκε ως καθηγητής και ερευνητής στο Δεύτερο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, και σε Ινστιτούτα Ερευνών και Επιχειρήσεων της Γαλλίας και της Ελλάδας, όπως και για λογαριασμό της ΓΚΑΤΤ, της ΕΟΚ, και του ΟΗΕ.Ήταν ιδρυτικό στέλεχος της ΕΑΡ και μετά του ΣΥΝασπισμού.
Εξελέγη ευρωβουλευτής του ΣΥΝ στις ευρωεκλογές του ευρωεκλογές του 1989, του 1994 και του 1999. Στις εκλογές 2007 εκλέχθηκε Βουλευτής στη Β’ Αθηνών, τρίτος σε σταυρούς μέσα στο κόμμα του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Διάβασε την αναλυτική βιογραφία του Μιχάλη
εδώ
Ένας πολιτικός άνδρας που το μυαλό και το ήθος του θα ΛΕΙΨΕΙ από την πολιτική σκηνή του τόπου μας και βέβαια από την αριστερά.

Διαβάστε την τελευταία συνένετυξή του στην ΑΥΓΗ από το TVXS.gr

Ψηφίστε στη δημοσκόπησή μας

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς σκέφτονται να ψηφίσουν οι "δικτυακοί" Σερβιώτες .
Ψηφίστε εδώ (στο site)

Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Περιοδεία σε κοντινά χωριά και ομιλία στην Αιανή

Τα χωριά Δρέπανο, Κοίλα, Καρδιά, Άνω Κώμη, Κρόκο, Λευκόβρυση, και Αιανή επισκέφτηκαν μέλη των Οικολόγων Πράσινων στα πλαίσια προεκλογικής περιοδείας.
Με επικεφαλής τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή κ. Λάζαρο Τσικριτζής οι Οικολόγοι συζήτησαν με τους κατοίκους και διαπίστωσαν ότι το κλίμα είναι πολύ θετικό, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Στην Α. Κώμη ο κ. Τσικριτζής ασχολήθηκε και με την πρόταση για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έξω από το χωριό, σε ένα σημείο όπου οι υψομετρικές διαφορές μπορεί να ευνοούν την ενεργειακή αξιοποίηση των επεξεργασμένων απονέρων του βιολογικού καθαρισμού της Κοζάνης.
Στην Αιανή οι Οικολόγοι Πράσινοι εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Λευτέρη Ιωαννίδη (υποψήφιο βουλευτή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές), ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση των πολιτικών κομμάτων που οργάνωσε ο Δημος Αιανής στην πλατεία του χωριού.
Ο κ. Ιωαννιδης επεσήμανε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα άλλο όραμα ως τοπική κοινωνία και να πάψουμε να είμαστε ο πιο βρώμικος νομός της Ευρώπης. Ο λιγνίτης στήριξε μεν τον εξηλεκτρισμό της χώρας, αλλά έχει πιάσει τα όρια του.
Δεν μπορεί να ζητάμε συνέχεια νέες μονάδες και ορυχεία. Η ριζική στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας είναι μονόδρομος. Η ΔΕΗ εκπέμπει το 40% των θερμοκηπιακών αερίων της χώρας, κάτι που θα το πληρώσουμε ακριβά στο άμεσο μέλλον. Ο λιγνίτης θα παραμείνει εθνικό καύσιμο για δέκα περίπου χρόνια, αλλά η σταδιακή απεξάρτηση από αυτόν είναι εθνική & παγκόσμια ανάγκη.
Η στροφή στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και η δημιουργία ζώνης κινήτρων στο Ν. Κοζάνης για παραγωγή εξοπλισμού φωτοβολταικών – ανεμογεννητριών κλπ καθώς και η έλευση του φυσικού αερίου μπορεί να δώσει την επόμενη πενταετία μέχρι και 2000 πράσινες θέσεις εργασίας.
Σήμερα Δευτέρα ο κ. Τσικριτζής θα επισκεφτεί στο Αμύνταιο και τη Φλώρινα και θα μιλήσει σε εκδήλωση για το ενεργειακό πρόβλημα.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ένα σποτάκι χωρίς παπαγαλάκια ...

Τηλεοπτικό σποτ ΣΥΡΙΖΑ / Ευρωεκλογές 2009 from SYRIZA on Vimeo.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2009

Επιτέλους! Αεροπορικές πτήσεις από Κοζάνη για Αθήνα

Στις 11:20 χθες το πρωί το αεροσκάφος της Sky Express το οποίο πετά για λογαριασμό της Athens Airways, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης, γυρίζοντας σελίδα στην αεροπορική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Για πρώτη φορά από τη στιγμή που κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο Φίλιππος, η Κοζάνη θα συνδέεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με μια πτήση ημερησίως με την Αθήνα.Στο αεροσκάφος Jetstream 21 επέβαιναν ο... υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και βουλευτής ΝΔ του νομού Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέας Λεούδης, ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής και ο Δήμαρχος Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος. Τους παραπάνω συνόδευε ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Athens Airways Σάκης Ανδριανόπουλος, ο οποίος τόνισε πως όλο το προηγούμενο διάστημα, κατά την σχεδίαση των πτήσεων, υπήρξε άριστη συνεργασία και διάθεση από πλευράς φορέων του νομού για να ξεκινήσει το δρομολόγιο.Τόσο ο κ. Παπαδόπουλος όσο και ο κ. Λεούδης έκαναν λόγο για αναβάθμιση της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας προσθέτοντας πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για καθημερινές πτήσεις από και προς Αθήνα. Ο κ. Δακής τόνισε πως η Ν.Α Κοζάνης θα συνδράμει στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύψουν και θα βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί προκειμένου να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο. Ο Δήμαρχος Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, καλοσώρισε την Athens Airways στην Κοζάνη κάνοντας λόγο όμως για απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας για το αεροδρόμιο. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα πως το ξεκίνημα αυτό της νέας εταιρείας, θα αφυπνίσει τους υπευθύνους και «εκθέτει αυτούς που πέντε χρόνια τώρα δεν στάθηκαν ικανοί να βάλουν τη μια πέτρα επάνω στην άλλη» τόνισε χαρακτηριστικά.Τέλος να αναφέρουμε πως πραγματικά την τελευταία στιγμή, οι υπεύθυνοι της Athens Airways ενημερώθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πως το αεροσκάφος της εταιρείας τους (Dash Q300) δεν μπορεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Κοζάνης, λόγω του ότι ο «Φίλιππος» ανήκει στην κατηγορία 4 της πυρασφάλειας και το αεροσκάφος προσγειώνεται μόνο σε αεροδρόμια κατηγορίας 5 και πάνω. Ο Πρόεδρος της Athens Airways Σάκης Ανδριανόπουλος, τόνισε πως οι φορείς κινητοποιήθηκαν προκειμένου να λυθεί το θέμα αλλά θα χρειαστεί περίπου δέκα μέρες. Μέχρι τότε το δρομολόγιο θα εκτελείται με το αεροσκάφος της Sky Express τύπου Jetstream 21 της British Aerospace.Από χθες και για τρεις εβδομάδες, το εισιτήριο προς Αθήνα με επιστροφή θα κοστίζει 88€ και μετά τη λήξη της προσφοράς ο χαμηλότερος ναύλος θα ανέρχεται στα 133€. Το δρομολόγιο θα εκτελείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από Αθήνα στις 10:10 το πρωί με άφιξη στην Κοζάνη στις 11 και από Κοζάνη για Αθήνα στις 11:30 με άφιξη στην Αθήνα στις 12:20
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σωκράτης Μουτίδης

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Χρόνος Κοζάνης» (Εμείς το "τσιμπήσαμε" από taxalia)

Συγκέντρωση - ομιλία του ΚΚΕ αύριο Σάββατο στα Σέρβια

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ
Σάββατο 23 ΜΑΗ 2009, στις 8:30΄μ.μ.
στα Σέρβια στην πλατεία Δημαρχείου
με ομιλητή τον
Τάκη Τσιόγκα, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ
"Ευρωεκλογές 2009
Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Κ Κ Ε"

ΟΧΙ στις νέες μονάδες της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΗ να προχωρήσει στην προκήρυξη της νέας λιγνιτικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα ισχύος 550 – 660 MWe ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης κ. Τσικριτζής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Ένα σοβαρό βήμα οπισθοχώρησης έκανε η Δυτική Μακεδονία στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τον ενεργειακό αναπροσανατολισμό της χώρας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επεδίωξε και τελικά επέτυχε σε αγαστή συνεργασία με τη ΔΕΗ να δοθεί το πράσινο φως για την εγκατάσταση μιας μεγάλης λιγνιτικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα (και άλλης μιας στο Ν. Φλώρινας) , δηλαδή σε μια περιοχή που η υπερσυγκέντρωση σταθμών και ορυχείων έχει ήδη συσσωρεύσει ανυπέρβλητα προβλήματα.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι επιλογές της ΔΕΗ πέρασαν με την πίεση των συνδικαλιστών , εντός και εκτός της ΔΕΗ, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των δήμων και πολλών τοπικών φορέων , οι οποίοι φέρουν ακέραια την ευθύνη για τη διαιώνιση του ενεργειακού μεσαίωνα , την ενίσχυση της μονοκρατορίας της ΔΕΗ και της μονοδιάστατης ανάπτυξης , της ληστρικής εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις στο ήδη επιβαρημένο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.
Παρά τα προβλήματα της ομαλής τροφοδοσίας με λιγνίτη, παρά τις καταδικαστικά πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη, των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το σοβαρό πρόβλημα καταστροφής και ελλείψεων των υδατικών πόρων, παρά την ανάγκη για ενίσχυση του νότιου και όχι του βόρειου συστήματος, η ΔΕΗ ακολούθησε το δρόμο που ήξερε εδώ και 50 χρόνια : θεοποίηση του λιγνίτη και υποβάθμιση της Δυτικής Μακεδονίας στο ρόλο της "πρίζας" όλης της χώρας.
Προσθέτονται λοιπόν 1200 ΜW στο λεκανοπέδιο + 300 ΜW της ιδιωτικής μονάδας της ΤΕΡΝΑ στο Αμύνταιο, ενώ είναι στα σκαριά άλλα 1500 - 2000 MW θερμοηλεκτρικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Ως «αντιπαροχή» δίδεται η απόσυρση του παλιού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (600 ΜW), χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με το παράθυρο της «ψυχρής εφεδρείας», που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το νέο σταθμό. Παρατείνεται δηλαδή η δυνατότητα λειτουργίας για «ώρα ανάγκης» του πιο ρυπογόνου σταθμού του λεκανοπεδίου (ΛΚΔΜ), ο οποίος έπρεπε να είχε κλείσει από καιρό. Επίσης καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες για βελτίωση του περιβάλλοντος λόγω των νέων τεχνολογιών (μείωση ~ 30 % CO2 και τέφρας). Όμως αυτό αποτελεί «ασπιρίνη» σε επίπεδο συνολικών εκπομπών τέφρας του ΛΚΔΜ (ΑΗΣ – ορυχεία), ενώ σε επίπεδο χώρας οι συνολικές εκπομπές CO2 ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ παρά τις νέες τεχνολογίες (λόγω προσθήκης και της νέας μονάδας της Φλώρινας και όσων ακολουθήσουν).
Πρόκειται για μια ανιστόρητη επιλογή που δεν λαμβάνει υπόψη της τις σύγχρονες αντιλήψεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις μας , οι οποίες επιβάλουν
* τη δραστική μείωση των εκπομπών CO2 (Η ΔΕΗ το 2008 υπερέβη τα δικαιώματα της κατά 18% με βάση το ΕΣΚΔΕ και έφτασε τους 52.000.000 τόνους CO2 !)
* τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( πρέπει να πιάσουμε το 35 % ΑΠΕ από ηλεκτροπαραγωγή μέσα στα επόμενα 11 χρόνια όταν μέσα σε 20 χρόνια δεν αγγίξαμε ούτε το 5 % ! )
* το γεγονός ότι από το 2013 θα πληρώνουμε 1,4 δις € /έτος «πρόστιμα» CO2, πράγμα που σημαίνει αύξηση της τιμής του ρεύματος κατά 26 % )
* το εξωτερικό (περιβαλλοντικό) κόστος του λιγνίτη), το οποίο αποκρύπτεται μεν, αλλά πληρώνεται από την κοινωνία (αγρότες που χάνουν τα νερά λόγω εξορύξεων, εδάφη που διαβρώνονται και αχρηστεύονται κλπ). Το κόστος αυτό (0,05 €/ kWh τουλάχιστον) διπλασιάζει την τιμή της «φτηνής» λιγνιτικής κιλοβατώρας και την καθιστά ακριβότερη από την αιολική
* την ανάγκη για μείωση της σπατάλης και εξοικονόμηση ενέργειας (είμαστε η πιο σπάταλη ενεργειακά χώρα της Ευρώπης)
* τη δημιουργία καθαρών θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων στην παραγωγή εξοπλισμού φωτοβολταικών - ανεμογεννητριών με καθετοποίηση της παραγωγής και εξαγωγικό προσανατολισμό.
Οι υποσχέσεις της ΔΕΗ και των συνοδοιπόρων της, που εκμεταλλεύονται την αγωνία και τις προσδοκίες των νέων για δουλειά και τάζουν μια θέση σε κάθε πικραμένο δεν πείθουν σχεδόν κανένα. Το ξέρουν οι άνεργοι των πληττόμενων χωριών, το ξέρουν οι πολίτες β κατηγορίας που ζουν δίπλα στις καμινάδες και τα ορυχεία.
Το γνωρίζουν οι κάτοικοι της Καβάλας, της Δράμας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας του Τυρναβου, που αρνούνται να δεχτούν έστω κα μια μονάδα ορυκτών καυσίμων στην περιοχή τους λέγοντας ότι «εμείς δεν θα γίνουμε τα θύματα, όπως η Κοζάνη και η Πτολεμαίδα».
Κανείς μας δε θέλει να κλείσουν αύριο οι μονάδες και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Αυτό που ζητάμε είναι να πατήσουμε κάποτε το φρένο. Να προχωρήσουμε στη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, να φέρουμε παράλληλα το φυσικό αέριο στη Δυτ. Μακεδονία και βέβαια να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργώντας ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ νέες πράσινες θέσεις εργασίας στις περιοχές που αναλώθηκαν και εξοντώθηκαν. Το έκαναν οι Γερμανοί και δημιούργησαν 220.000 νέες θέσεις εργασίας κυρίως στις περιοχές των εξαντλημένων ορυχείων. Εμείς γιατί επιμένουμε τόσο λυσσαλέα στο βρώμικο δρόμο ;

Ως πότε στην Ελλάδα θα καίγεται ένας νομός για να φωτιστούν οι υπόλοιποι ;
Ως πότε στο Ν. Κοζάνης το όραμα της κοινωνίας μας θα είναι μια θέση στα καρβουνάδικα της ΔΕΗ ;;

Λ . Τσικριτζής
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων
21-5-2009

Τετάρτη 20 Μαΐου 2009

Μαζική και επιτυχημένη η εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων στην Κοζάνη

Χθες Τρίτη το βράδυ 150 περίπου άτομα παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές των Οικολόγων Πράσινων κ Τσικριτζή και Καφετζόπουλο να αναλύουν τις θέσεις τους για τις Ευρωεκλογές.

Ο κ Τσικριτζής εστίασε την ομιλία του στην ανάγκη να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας και να προσαρμοστεί στα διεθνή δεδομένα.
Τόνισε ότι έχουμε ξεπεράσει τη ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της περιοχής και ως γενιά έχουμε υπερβεί τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ των φυσικών πόρων του λεκανοπεδίου.
Ο λιγνίτης είναι υπαίτιος για το ~ 40% των εκπομπών της χώρας σε διοξείδιο του άνθρακα. Λόγω των «προστίμων» CO2 και του «εξωτερικού» (περιβαλλοντικού) κόστους η τιμή της λιγνιτικής κιλοβατώρας είναι διπλάσια από τη συμβατική και οπωσδήποτε ακριβότερη από την αιολική. Η ΔΕΗ θα αναγκαστεί να πληρώνει μετά το 2013 1,4 δις € / έτος λόγω CO2, πράγμα που θα ανεβάσει την τιμή του ρεύματος κατά 26 % τουλάχιστον.
Οι νέες τεχνολογίες που αναγγέλλονται για τις λιγνιτικές μονάδες είναι καλές, αλλά ανεπαρκείς να πετύχουν ριζικές λύσεις.
Συνεπώς το αίτημα των κομμάτων και των φορέων για νέες μονάδες και ορυχεία είναι αναχρονιστικό. Καμιά περιοχή δεν τις θέλει εκτός από τη δική μας.
Το μοντέλο του προηγούμενου αιώνα, όπου ένας νομός «καίγεται» για να φωτιστούν οι υπόλοιποι, έχει ξεπεραστεί. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα άλλο όραμα ως τοπική κοινωνία και να πάψουμε να είμαστε ο νομός εκείνος της Ελλάδας που καταστρέφει περισσότερο το κλίμα μιας και εκπέμπει το 1/3 των θερμοκηπιακών αερίων της χώρας !
Η ριζική στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας είναι μονόδρομος. Ο λιγνίτης θα παραμείνει εθνικό καύσιμο για δέκα περίπου χρόνια, αλλά η σταδιακή απεξάρτηση από αυτόν είναι εθνική & παγκόσμια ανάγκη.
Η στροφή στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και η δημιουργία ζώνης κινήτρων στο Ν. Κοζάνης για παραγωγή εξοπλισμού φωτοβολταικών – ανεμογεννητριών κλπ καθώς και η έλευση του φυσικού αερίου μπορεί να δώσει την επόμενη πενταετία μέχρι και 2000 πράσινες θέσεις εργασίας.

Αυτή είναι η λογική των Ευρωπαίων Πράσινων που συμπυκνώνεται στο σύνθημα ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. Η πολιτική αυτή χρησιμοποιεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως μοχλό οικονομικής και αειφόρου ανάπτυξης και μπορεί να δημιουργήσει 5.000.000 πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία (new deal).

Ο ηθοποιός Α. Καφετζόπουλος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να στηρίξει τους Οικολόγους Πράσινους. Ανέφερε ότι είναι το μόνο κόμμα που βάζει το περιβάλλον ως πρώτη προτεραιότητα και αντιλαμβάνεται το μέγεθος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία. Υπογράμμισε ότι η ραγδαία αύξηση του ποσοστού των Οικολόγων Πράσινων είναι και ψήφος διαμαρτυρίας, που όμως δεν είναι «τυφλή» (άκυρο – λευκό), καθόσον έχει συγκεκριμένη –οικολογική – κατεύθυνση. Κάλεσε τέλος τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ψηφίσουν τους Οικολόγους Πράσινους, αλλά και να τους στηρίξουν μετά τις εκλογές γιατί το οικολογική κίνημα δεν είναι μόνο πολιτική έκφραση, αλλά πρώτα και κύρια οργανωμένη κοινωνική δράση

Κοζάνη 20 – 5- 2008
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τρίτη 19 Μαΐου 2009

Διάλεξη με θέμα: "Γιατί να ασχοληθώ με το σκάκι"

Γυμναστικός Σύλλογος Ποντοκώμης -Τμήμα Σκακιού
Την Κυριακή 24-5-2009 και ώρα 10:00 στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Δ.Δ.Ποντοκώμης θα δοθεί διάλεξη από τον καθηγητή Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και ομοσπονδιακό μαιτρ σκακιού κ.Θεοδουλίδη Θεόδωρο με θέμα:
«Γιατί να ασχοληθώ με το σκάκι»;
Θα ακολουθήσει επίδειξη Σιμουλτανέ με τους μικρούς σκακιστές της Ποντοκώμης.

19 Μαίου Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας

Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη

Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι
Εχουμε μπει ήδη στην μάχη των Ευρωεκλογών. Μια μάχη σημαντική απο κάθε άποψη. Γιατί τώρα είναι η στιγμή να ακουστεί πιο δυνατή απο ποτέ η φωνή της Αριστεράς, η φωνή της κοινωνίας. Να ακουστεί ένα μεγάλο “φτάνει πιά”, τόσο δυνατό, που θα φτάσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα θα ταρακουνήσει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Είναι η ώρα να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Να ανοίξουμε νέους δρόμους. Οι παλιοί δρόμοι οδήγησαν σε μεγάλο κοινωνικό αδιέξοδο. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος εδώ, στην Κοζάνη, που τόσα χρόνια πληρώνει το κόστος της ανάπτυξης και της ευημερίας των αριθμών. Με ανεργία. Με ελαστική απασχόληση. Με τεράστια κρίση της αγροτικής παραγωγής. Με τρομακτική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Με την φυγή των νέων ανθρώπων προς τα αστικά κέντρα.Είναι η ώρα λοιπόν να βάλουμε τους δικούς μας όρους, τους δικούς μας κανόνες. Ειναι η ώρα για την μεγάλη αριστερά.
Συντρόφισσες και Σύντροφοι .Αυτές οι Ευρωεκλογές βρίσκουν την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο μπροστά σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Την κρίση αυτή δεν την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι των μικρών επιχειρήσεων. Δεν την δημιούργησαν οι άνθρωποι που ζουν από τον μισθό τους και από την σύνταξη τους, αυτοί που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με μια δουλειά του ποδαριού, ή με μια σύνταξη ντροπής. Δεν την δημιούργησαν όσες και όσοι ζητάνε να ζουν με αξιοπρέπεια. Την κρίση τη δημιούργησε η στρατηγική της λεηλασίας και του χρηματιστηριακού τζόγου. Την κρίση συντρόφισσες και σύντροφοι, τη δημιούργησαν οι τράπεζες και οι χρηματαγορές. Και αυτοί πρέπει να την πληρώσουν. Όχι η κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα της Αριστεράς. Άκουσα εχθές με μεγάλη έκπληξη τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κ. Δασκαλόπουλο, να επιτίθεται στο πολιτικό σύστημα και να ασκεί κριτική στην μεταπολιτευτική δημοκρατία. Δεν προκαλεί μόνο το οτι ο κ. Δασκαλόπουλος μιλάει εκ μέρους της πλέον κρατικοδίαιτης παρέας της ελληνικής οικονομίας. Που επιδοτείται συστηματικά με φοροαπαλλαγές και προκλητικούς δήθεν αναπτυξιακούς νόμους, και που κοιτάζει πως θα περιορίσει τα εργασιακά δικαιώματα. Και που μόλις τελειώσει το κρατικό χρήμα, απειλεί πως θα μεταφέρει τα μαγαζιά έξω από τη χώρα. Δεν προκαλεί το ότι η ίδια η επιχείρηση του κ. Δασκαλόπουλου πρωτοστατεί στη δημιουργία καρτέλ, κρατώντας από τον λαιμό παραγωγούς και καταναλωτές. Το πιο εξοργιστικό είναι από όλα είναι ότι ένας οικονομικός παράγοντας διακηρύττει το τέλος της μεταπολίτευσης και υποδεικνύει το πως πρέπει να αναπροσαρμοστεί η δημοκρατία για να εξασφαλίσει την ευημερία την δική του και των φίλων του.Είναι όμως ιδιαίτερα ενοχλητικό και το γεγονός ότι ούτε ο κ. Παπαθανασίου ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν εκεί και τον άκουγαν δεν ένοιωσαν την ανάγκη να τον βάλουν στη θέση του. Και δεν το έκαναν, γιατί οι κραυγές του κ. Δασκαλόπουλου που ζητάει να μπει η χώρα σε έναν νέο οικονομικό γύψο, όσο προκλητικές και αν είναι, δεν βρίσκουν αντίθετη ούτε την κυβέρνηση, ούτε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.Το αν υπάρχει διαφθορά και κρίση στο πολιτικό σύστημα, θα το κρίνει ο λαός, με την ψήφο του και με την πολιτική του στάση. Η εποχή των εθνοσωτήρων του πολιτεύματος και της οικονομίας έχει περάσει, όσο και αν κάποιοι την νοσταλγούν πλέον τόσο ανοιχτά και προκλητικά. Συντρόφισσες και σύντροφοιΑυτές οι Ευρωεκλογές βρίσκουν την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο μπροστά σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Την κρίση αυτή δεν την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι των μικρών επιχειρήσεων. Δεν την δημιούργησαν οι άνθρωποι που ζουν από τον μισθό τους και από την σύνταξη τους, αυτοί που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με μια δουλειά του ποδαριού, ή με μια σύνταξη ντροπής. Δεν την δημιούργησαν όσες και όσοι ζητάνε να ζουν με αξιοπρέπεια. Την κρίση τη δημιούργησε η στρατηγική της αποθέωσης των χρηματαγορών και του κέρδους, η στρατηγική του χρηματιστηριακού τζόγου. Την κρίση, τη δημιούργησαν οι τράπεζες και οι χρηματαγορές. Και αυτοί πρέπει να την πληρώσουν και όχι η κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα της Αριστεράς. Συντρόφισσες και σύντροφοιΘα περίμενε κανείς η κρίση να γίνει μια ευκαιρία για τις κυρίαρχες πολιτικές ομάδες της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή δεξιά και την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και για τα κόμματά τους που κυβερνάν τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, να ξανασκεφτούν τον προσανατολισμό τους. Να παραδεχτούν ότι η ανεξέλεγκτη αγορά δεν είναι σε θέση ούτε ενδιαφέρεται να λύνει κοινωνικά προβλήματα. Ότι δεν είναι δυνατόν οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες να καλύπτονται από τις τράπεζες. Αντ’ αυτού τι ακούμε; Ότι τώρα είναι η ώρα για βάθεμα των πολιτικών τους επιλογών. Είναι η ώρα για προσαρμογή και για σκληρά μέτρα. Είναι η ώρα να κόψουμε τις θέσεις εργασίας στη μέση. Είναι η ώρα να ξηλώσουμε ότι έχει απομείνει από το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι η ώρα να ξεμπερδέψουμε τελείως με την δημόσια υγεία και την δημόσια παιδεία. Να ξεπουλήσουμε τον δημόσιο πλούτο και τις υποδομές. Τώρα είναι η ώρα, πιστεύουν, για να μας περάσουν όλα αυτά που δεν τολμούσαν να περάσουν την εποχή της ανάπτυξης.Εμείς λοιπόν τους απαντάμε. Είστε βαθιά γελασμένοι. Οι ώρες οι δικές σας είναι πια μετρημένες και όχι οι ώρες των πολλών. Οι ώρες και οι μέρες εκείνες που σχεδιάζατε ανενόχλητοι τη διάλυση της κοινωνίας για να υπερασπίσετε τα συμφέροντα της ολιγαρχίας, πέρασε ανεπιστρεπτί.Τώρα ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες. Τώρα ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή. Τώρα ήρθε η ώρα για στροφή αριστερά. Τώρα ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε τις ανάγκες των πολλών. Και όχι τις ανάγκες των τραπεζών.Σ’ αυτές τις ευρωεκλογές η αριστερά, σε όλη την Ευρώπη λέει ξεκάθαρα. Χρειάζονται νέα θεμέλια για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο με την Ευρώπη του κου Μπαρόζου και του κου Αλμούνια.Η Ευρώπη που χτίστηκε πάνω στο Σύμφωνο Σταθερότητας δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα παρά μοναχά το βάθεμα της κρίσης.Η Ευρώπη δεν αντέχει 30 εκατομμύρια ανέργους και 80 εκατομμύρια φτωχούς. Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλο πια τους νεοφιλελεύθερους μονόδρομους που την οδηγούν στη καταστροφή.Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλο πια κυβερνήσεις συντηρητικές ή σοσιαλδημοκρατικές που ως αντίδοτο στη κρίση τα δίνουν όλα στους προνομιούχους του χρήματος και των κεφαλαιαγορών.Σε αυτούς που χωρίς να ντρέπονται, όπως προχθές ο κατά τα άλλα σοσιαλιστής κος Αλμούνια, μας ζητάνε να μειώσουμε κι άλλο τους μισθούς και τις συντάξεις. Που; Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα των 400.000 ανέργων και των 600.000 ανασφάλιστων εργαζόμενων. Στην Ελλάδα όπου οι μισοί μισθοί είναι κάτω από 1000 ευρώ. Σήμερα, λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν μπορεί να είναι αυτός που μας περιγράψανε τη δεκαετία του ΄90, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ο μονόδρομος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών. Γιατί αυτός ο μονόδρομος μας οδηγεί στον γκρεμό.Σήμερα αν υπάρχει μονόδρομος αυτός είναι η κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας και η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη.Πρέπει να τελειώνουμε με το σύμφωνο σταθερότητας. Να τελειώνουμε. Όχι να κάνουμε προσωρινά πως δεν το βλέπουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με το σημερινό μοντέλο, που θέλει την Ευρώπη και τους λαούς της ομήρους στα χέρια του κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Τα τρία ΟΧΙ των Γάλλων, των Ολλανδών και των Ιρλανδών στο Ευρωσύνταγμα και στη Συνθήκη της Λισσαβόνας δηλώνουν πως οι λαοί της Ευρώπης δεν θέλουν τη δικτατορία και τον καταναγκασμό των τραπεζών. Οι λαοί της Ευρώπης ζητούν έναν άλλο προσανατολισμό, που θα έχει ως επίκεντρο το δικαίωμα στην εργασία, την υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων, την αλληλεγγύη, τα δημόσια αγαθά, την προστασία του περιβάλλοντος.Που θα έχει στο επίκεντρο την δημοκρατία και την ειρήνη, σε μια Ευρώπη ειρηνική και ελεύθερη από το ΝΑΤΟ. Συντρόφισσες και ΣύντροφοιΑπέναντι σε αυτή την κατάσταση, η απάντηση της Αριστεράς είναι σαφής. Δεν χρειάζεται απλά να περάσουμε σε μια εποχή αλλαγών αλλά χρειάζεται να περάσουμε σε αλλαγή εποχής. Να ανατρέψουμε τα δεδομένα, να τα αλλάξουμε όλα σε Ελλάδα και Ευρώπη, να ανατρέψουμε τις ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες των πολλών και στα συμφέροντα των λίγων.Κι αυτό όσο κι αν μοιάζει δύσκολο και ανέφικτο είναι η μόνη ρεαλιστική και εφικτή προοπτική για την υπέρβαση της κρίσης για τη διάσωση της κοινωνίας απέναντι στη κρίση.Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το πιο αποτελεσματικό όπλο που διαθέτουμε για να κάνουμε δυνατή τη φωνή μας, είναι η ενότητα. Και θέλω να σας πω ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει επιτευχθεί τόσο ευρεία συσπείρωση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς. Αυτό που έχουμε πετύχει εδώ με τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας κάνει περήφανους. Αλλά και να μας εξοπλίζει με δύναμη και αισιοδοξία για τις μάχες που δίνουμε και θα δώσουμε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για μια άλλη Ευρώπη. Παλεύουμε για να την αλλάξουμε. Μαζί με τους συντρόφους μας στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και στην Αντικαπιταλιστική Αριστερά. Βρεθήκαμε σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων. Κινητοποιήσεις που είχαν ως στόχο να καταγγείλουν και να αποτρέψουν τα σχέδια για μια Ευρώπη της επισφάλειας, για μια Ευρώπη του πολέμου, του ρατσισμού και της καταστολής. Δουλέψαμε για την ενότητα και την κοινή δράση όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων που έχουν τις ίδιες αξίες με εμάς. Τις αξίες που φέρνουν τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη. Τις αξίες που υπερασπίζονται την κοινωνία απέναντι στον καταναγκασμό των ανεξέλεγκτων αγορών. Και ταυτόχρονα δίνουμε αυτόν τον αγώνα στην Ελλάδα, σε κάθε μέτωπο, μικρό ή μεγάλο. Στο πλευρό των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της επισφάλειας και των αγροτών που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των φοιτητών και των πανεπιστημιακών που υπερασπίζονται το κοινωνικό αγαθό της δωρεάν δημόσιας παιδείας. Στο πλευρό των μεταναστών, που είναι θύματα της πιο σκληρής εκμετάλλευσης και της πιο άγριας κρατικής αυθαιρεσίας. Στον αγώνα για τα δικαιώματα των κρατουμένων.Είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για το περιβάλλον. Στα κινήματα για τους ελεύθερους χώρους. Στις κινητοποιήσεις που κέρδισαν σημαντικές νίκες ενάντια στον λιθάνθρακα.Στην υπεράσπιση του φυσικού πλούτου από κάθε είδους χρυσόβουλα, γήπεδα γκολφ, μεγαλοεργολάβους και μεγαλοξενοδόχους. Στις συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα όπως στον Ελαιώνα. Γιατί μέσα από τέτοιες συγκρούσεις, με τους εργολάβους τεράστιων αυθαιρέτων, με τα συμφέροντα του λιθάνθρακα, με τη νύχτα, με το εκκλησιαστικό real estate, αποκτά κανείς τον τίτλο του οικολόγου. Δεν τον απονέμει στον εαυτό του. Ούτε μπορεί να τον περιφέρει μιλώντας γενικά και αόριστα για πράσινη ανάπτυξη, την ώρα που απουσιάζει μονίμως από κάθε μέτωπο διεκδίκησης.Είμαστε περήφανοι που συγκρουστήκαμε δίχως να λογαριάσουμε το πολιτικό κόστος με λογής οικονομικά συμφέροντα, όπως είμαστε περήφανοι που υπερασπιστήκαμε μέχρι τέλους τη μεγάλη νεανική εξέγερση του Δεκέμβρη. Την υπερασπιστήκαμε από τη σπέκουλα και την συκοφαντία ενάντια σε όλο το πολιτικό και μιντιακό σύστημα. Δεν κάναμε ούτε βήμα πίσω από την υπεράσπιση του δικαιώματος της νέας γενιάς στην ζωή, στο μέλλον και στο όνειρο. Έσπευσαν πολλοί καλοθελητές να μας κατηγορήσουν ότι υπερασπιζόμαστε τη βία. Δεν μας λερώνουν. Η θέση μας υπέρ των μαζικών δυναμικών ειρηνικών κινητοποιήσεων είναι πεντακάθαρη και ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό ακριβώς φοβήθηκαν από τον Δεκέμβρη. Δε φοβήθηκαν τις σπασμένες τζαμαρίες και το φετιχισμό της βίας. Όλα αυτά τον δικό τους σχεδιασμό σε τελική ανάλυση εξυπηρέτησαν.Αυτό που φοβήθηκαν ήταν η μαζική και αυθόρμητη διαμαρτυρία, ήταν ο κόσμος, τα νέα παιδιά, οι εργαζόμενοι που βγήκαν στους δρόμους, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που φοβήθηκαν, ήταν τους νέους να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο και να το διεκδικούν. Κι αυτό όσο κι αν προσπαθούν να το χαντακώσουν, να το κρύψουν πίσω από τις εικόνες των εκατό ή διακόσιων ατόμων που βγήκαν να σπάσουν, δε θα τα καταφέρουν γιατί θα το βρούν ξανά μπροστά τους. Γιατί ο Δεκέμβρης της αμφισβήτησης και της μαζικής αυθόρμητης έκρηξης δεν ήταν μια εικόνα από τη στιγμή και τη συγκυρία αλλά μια εικόνα που έρχεται από το μέλλον. Και με το μέλλον δε μπορούν να ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα.Συντρόφισσες και σύντροφοι.Λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση αδρανεί απέναντι στην κρίση. Δεν είναι αλήθεια. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Εγγυήθηκε την ρευστότητα των τραπεζών με 28 δις και τις αφήνει να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα προκειμένου να καλύψουν τις ζημιές τους. Απάλλαξε από την φορολογία τα πολυτελή αυτοκίνητα και την αγορά τρίτης κατοικίας. Επιδοτεί τους εργοδότες που περιορίζουν στο μισό τις θέσεις εργασίας και φυσικά τις αμοιβές. Ανοίγει τον δρόμο για νέες θέσεις ανασφάλιστης προσωρινής μισοαπασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Μετά τις ευρωεκλογές δε, υπόσχεται ότι θα πάρει και άλλα, ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο άδικα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα.Την ίδια στιγμή, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έκλεισε την βουλή. Και έτσι παραγράφηκαν όλα τα υπό διερεύνηση πολιτικά σκάνδαλα, όπως το Βατοπέδι, η Siemens, η αγοραπωλησία της Γερμανός, τα δομημένα ομόλογα. Με μία κίνηση τα κουκούλωσε όλα ο κ. Καραμανλής, αποδεικνύοντας ποιοι στην πολιτική ζωή του τόπου κάνουν τις δουλειές τους με κουκούλες. Ας ξέρουν όμως ότι με αυτό δεν ξεμπέρδεψαν. Ακόμα και αν διέφυγαν τον κίνδυνο να πέσουν από μια ψηφοφορία για παραπομπή, όπως κόντεψαν με την υπόθεση Παυλίδη, ακόμα και αν διέφυγαν τον κίνδυνο να ρεζιλευτούν ξανά και ξανά αποχωρώντας από συνεδριάσεις και ψηφοφορίες που αφορούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την χαμένη τιμή της διακυβέρνησής τους. Μιας διακυβέρνησης, η οποία, θεωρεί ηθικό και νόμιμο οτιδήποτε αρπάζει την δημόσια περιουσία και βλάπτει τα δημόσια συμφέροντα, ενισχύοντας αντίστοιχα πότε τους αεριτζήδες, πότε τα γκόλντεν μπόις, πότε τους οικοπεδοφάγους, πότε τους κάθε λογής ενδιάμεσους και μιζαδόρους, και πότε τα ίδια τα κόμματα εξουσίας. Όσα και αν κουκουλώσουν, στη συνείδηση του κόσμου που περνάει τόσο δύσκολα, δεν είναι νομιμοποιημένοι. Και δεν θα καταφέρουν να βγουν από την βαθειά κρίση στην οποία βυθίζονται όλο και περισσότερο. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, όσο κι αν προσπαθεί να μας πείσει ότι πρόβλημα είναι μόνο τα γαλάζια σκάνδαλα και ότι με μια παραίτηση και δυο διαγραφές ο κόσμος θα ξεχάσει την περίοδο της διακυβέρνησης Σημίτη, είναι βαθιά γελασμένοι.Ο κόσμος και θυμάται και καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει κυρίως ότι το πρόβλημα των σκανδάλων δεν είναι ένα ή δύο διεφθαρμένοι υπουργοί που πρέπει να τους αδειάσουμε και να τελειώνουμε, αλλά είναι όλο το σύστημα εξουσίας του δικομματισμού.Γιατί οι μίζες της Siemens, δεν πήγαιναν μόνο στα ταμεία του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος αλλά και σε αυτά του κόμματος της αντιπολίτευσης. Έτσι λειτούργησε και λειτουργεί ο δικομματισμός παράγοντας σχέσεις διαπλοκής και διαφθοράς. Και αν κάτι λοιπόν πρέπει να ξηλώσουμε δεν είναι το Παυλίδη ή τον Βερελή αλλά το δικομματικό σύστημα εξουσίας. Φίλες και φίλοι,Προχθές ο πρόεδρος του, ΠΑΣΟΚ μας εξέπληξε, χρησιμοποιώντας το ερώτημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και επειδή σε αυτή τη χώρα κοντεύουμε να πάθουμε όλοι παράκρουση, εγώ θα ήθελα καλοπροαίρετα να ρωτήσω:• Η καθιέρωση των stage είναι βήμα προς το σοσιαλισμό ή προς τη βαρβαρότητα;• Η θεσμοθέτηση των εργολαβιών στο δημόσιο, η εργοδοτική αυθαιρεσία και η υπερεκμετάλλευση που γεννάει περιπτώσεις όπως αυτή της Κωνσταντίνας Κούνεβα είναι βήμα προς το σοσιαλισμό ή τη βαρβαρότητα;• Η πρόταση για ανασφάλιστη εργασία των νέων είναι βήμα προς το σοσιαλισμό ή την βαρβαρότητα;• Η διοχέτευση των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο, είναι βήμα προς το σοσιαλισμό ή τη βαρβαρότητα;Αν το ΠΑΣΟΚ έχει μετακινηθεί από τις παραπάνω θέσεις, από τα πεπραγμένα του στη περίοδο της διακυβέρνησης Σημίτη, ας το πει ανοιχτά. Και εμείς θα το καλωσορίσουμε ανοιχτά, δε θα δειλιάσουμε. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πώ ότι όσο απέναντι βρισκόμαστε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και στις επιλογές της άλλο τόσο είμαστε δίπλα στο κόσμο του ΠΑΣΟΚ που αγωνιά για τις εξελίξεις στη χώρα και για τη δεξιά μετατόπιση ενός πολιτικού χώρου που τον ενέπνευσε και τον εξέφρασε για πολλά χρόνια. Και που την δεκαετία του 80 γέννησε μεγάλες ελπίδες και δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες, για να τις σβήσει μετά, με τα νεοφιλελεύθερα κατορθώματα της διακυβέρνησης Σημίτη. Και με την αρπαχτική διάθεση πρώην κυβερνητικών στελεχών που έχουν ένα και μόνο πόθο, να ξαναβρεθούν σε θέσεις εξουσίας.Είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ακόμα κι αν ξέρουμε ότι διστάζει να κάνει το βήμα και να μας ψηφίσει. Είμαστε δίπλα του όταν υιοθετεί τις προγραμματικές προτάσεις που απευθύνουμε στο ΠΑΣΟΚ για κοινή δράση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Και όταν αναρωτιέται γιατί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Είμαστε δίπλα του όταν αναρωτιέται γιατί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αρνείται οποιαδήποτε συγκεκριμένη προγραμματική δέσμευση και εξαντλείται σε γενικόλογες αναφορές. Είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, τον σεβόμαστε, μα πάνω από όλα θέλουμε να είμαστε μαζί τους έντιμοι και ειλικρινείς. Και γι αυτό τους λέμε ευθέως : Σας λογαριάζουμε και σας υπολογίζουμε. Ξέρουμε ότι χωρίς εσάς δε μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά τα πράγματα δε θα αλλάξουν αν υποκύψουμε εμείς στις πιέσεις του συστήματος εξουσίας. Τα πράγματα δε θα αλλάξουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ από μέρος της λύσης γίνει κομμάτι της κρίσης του πολιτικού σκηνικού. Τα πράγματα θα αλλάξουν και μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στις 7 του Ιούνη. Αν αποδείξουμε ότι κανένας δεν είναι στο τσεπάκι κανενός. Αν κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη και διαμορφώσουμε τους συσχετισμούς εκείνους που πέρυσι την Άνοιξη τρόμαξαν πολλούς καρεκλοκενταύρους της εξουσίας. Οι οποίοι βάλθηκαν με σθένος να πολεμήσουν την Άνοιξη της ελπίδας, την Άνοιξη μιας νέας ενωτικής αριστεράς που θα αλλάξει το τοπίο και θα ανατρέψει τα πράγματα, που θα φέρει μια νέα μεταπολίτευση από τα κάτω. Αυτή την Άνοιξη μπορούμε να τη φέρουμε μαζί και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα στις ευρωεκλογές του Ιούνη. Συντρόφισσες και σύντροφοι Είναι η ώρα να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα. Οι προθέσεις για νέα σκληρά μέτρα θα λάβουν τέλος στις 7 Ιούνη. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πρέπει να τους ταρακουνήσει. ΝΑ τους κάνει να ξεχάσουν τα φιλόδοξα αντικοινωνικά σχέδια που έχουν στο συρτάρι τους. Θέλω να σας πω ότι προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ περήφανος για το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κατ αρχήν για την απόλυτα ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, τόσο στις εκλόγιμες όσο και στις μη εκλόγιμες θέσεις. Μια κατάκτηση που πρέπει να διευρύνουμε και να καθιερώσουμε παντού απο εδώ και στο εξής. Αλλά πολύ περισσότερο, γιατί μετά απο πολλή δουλειά, έχουμε καταφέρει πραγματικά να εκπροσωπηθούν σε αυτή τη λίστα όλες οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θέλει να δώσει φωνή η αριστερά. Ανάμεσα σε όλους τους άξιους συντρόφους και συντρόφισσες που δίνουν τον καθημερινό αγώνα σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα, ανθρώπους της εργασίας, της διανόησης, της αγροτιάς, των πολιτικών και συνδικαλιστικών αγώνων, ας ξεχωρίσουμε τους νέους ανθρώπους της επισφαλούς εργασίας από τα stage και τους courier. Ας ξεχωρίσουμε τις γυναίκες επιστήμονες απο την μειονότητα της Θράκης και από την Παλαιστίνη. Ας ξεχωρίσουμε τον ιταλό σύντροφο μας, τον συνδικαλιστή Τζουλιάνο Τζουλιάνι, που η παρουσία του στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλαπλή συμβολική σημασία. Και βέβαια ας ξεχωρίσουμε την συμβολική συμμετοχή μιας κοπέλας που εκπροσωπεί την γενιά των νέων ανθρώπων χωρίς χαρτιά. Την γενιά όλων αυτών των παιδιών που έχουν γεννηθεί στην χώρα μας, μιλάνε τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα, νοιώθουν και είναι έλληνες αλλά η πολιτεία, ενάντια σε κάθε νομιμότητα αρνείται να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν. Ξέρουμε, βέβαια, ότι κάποιοι που ψαρεύουν στα πιο θολά νερά του κοινωνικού συντηρητισμού, θα βρουν αφορμή να επιτεθούν στον ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλογές μας αυτές. Τέτοιες επιθέσεις μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι βαδίζουμε σε σωστό δρόμο. Ότι ενοχλούμε αυτούς που θέλουν να χαϊδεύουν συντηρητικά αυτιά. Ότι δείχνουμε τον δρόμο της αλληλεγγύης, της ενότητας και των κοινωνικών αγώνων, όπως πρέπει να κάνει η ριζοσπαστική αριστερά. Συντρόφισσες και ΣύντροφοιΌλοι έχουν βαλθεί να πείσουν τον κόσμο ότι έρχονται χειρότερα. Ε, λοιπόν όχι. Δεν έρχονται χειρότερα. Έρχονται καλύτερα. Γιατί στις 7 Ιούνη, το λόγο δεν τον έχουν οι μηχανισμοί. Το λόγο, έχουν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και κυρίως η νέα γενιά. Και το μήνυμα που θα στείλουν θα είναι ένα μεγάλο “φτάνει πια”. Δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση. Θα ανοίξει ο δρόμος για τη μεγάλη αλλαγή. Για να αλλάξουμε το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για να έρθουν στο προσκήνιο οι ανάγκες των πολλών. Κρατάμε σφιχτά στο χέρι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει παντού.Να στείλουμε παντού μήνυμα νίκης ελπίδας αισιοδοξίας.
Καλή δύναμη. Καλό αγώνα.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

Στην Πτολεμαΐδα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κ. Τσικριτζής

Αρκετά «φορτωμένη» ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο κ. Τσικριτζής χτες 11/5/2009 στην Πτολεμαΐδα.
Το μεσημέρι παρουσίασε σε Ημερίδα του ΤΕΕ τις απόψεις των Οικολόγων για το ενεργειακό μοντέλο, προτείνοντας βαθιές τομές που περιλαμβάνουν τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, τη στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δημιουργία 2000 πράσινων θέσεων εργασίας στο Ν. Κοζάνης.
Στη συνέχεια ο κ. Τσικριτζής επισκέφτηκε το Σχολείο 2ης ευκαιρίας και το ΚΕΕ Πτολεμαΐδας, όπου ως Πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης ανέλυσε στους (ενήλικους) μαθητές τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και πρότεινε εναλλακτικές λύσεις στην ανεργία.
Τέλος ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων διένειμαν προεκλογικό υλικό στην αγορά και το κέντρο της πόλης και συζήτησαν με τους πολίτες. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερο θετικό, όπως και οι προβληματισμοί για την πορεία της Εορδαίας, μιας περιοχής που αναπτύχθηκε ραγδαία λόγω της ΔΕΗ, αλλά και υπέστη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας θηριώδους «ανάπτυξης», τα σημάδια της οποίας είναι ορατά σε όλο τον άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Φλώρινας.
Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της περιοδείας τέθηκαν υπόψη του κ Τσικριτζή διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, όπως 1) η χρόνια έλλειψη σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πτολεμαΐδα 2) οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων (π.χ από σφαγεία) 3) τα προβλήματα της λίμνης Ζάζαρης και του παρακείμενου Λιμνοχωρίου (υπερβολικές αντλήσεις, παράνομα μέσα αλιείας, κτηνοτροφικές μονάδες), που επιβαρύνουν τη λίμνη και παραβιάζουν τη νομοθεσία που ισχύει για προστατευμένες περιοχές Natura.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

20 ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ

Επειδή σαν ΠΟΛΛΑ μας τα είπε ο κος Παπανδρέου (ναι βρε ο Γιωργάκης) στην ομιλία του προχθές στην Κοζάνη, ομιλία που "μύριζε" copy paste παλιότερης ομιλίας του πατέρα του, και επειδή -πραγματικά- λυπήθηκα τους αλλαλάζοντες οπαδούς συντοπίτες μου που περιμένουν (μαζί με μένα) δεκαετίες τώρα για να ...αναπνεύσουν, παραθέτω-αντιγράφω την επιστολή του Αναγνώστη Λασκαράτου που δημοσιεύθηκε στο πολύ καλό ιστολόγιο Ροΐδη Εμμονές

"Η αμαρτωλή ΝΔ καταρρέει με τον πρωθυπουργό της πανικόβλητο να λουκετώνει πρόωρα τη Βουλή για να κρύψει τις πομπές του, στέλνοντας το σήμα της έκπτωσης των θεσμών και εξαναγκάζοντας τη Βουλή να λιποτακτεί σε 4μηνες διακοπές, Αλλαγή όμως ουσιαστική δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Το ΠΑΣΟΚ αναγεννημενο από την τέφρα των σκουπιδιών του μας απειλεί με εναλλαγή δεξιάς διακυβέρνησης. Η εσχάτη πλάνη θα είναι χείρων της πρώτης. Το εκλογικό σώμα αδυνατεί να αντιληφθεί τις εκλογές ως πεδίο βελτίωσης των συσχετισμών δύναμης σε όφελος των πολλών, ως ευκαιρία ενίσχυσης της Αριστεράς που θα αντισταθμίσει κάπως τη ζυγαριά της αχαλίνωτης δεξιάς πολιτικής. Η πλειοψηφία βλέπει τις εκλογές ως έκδικητική ενίσχυση του άλλου ομώνυμου πόλου του καθεστώτος με μοναδικό όραμα κάποιο αβέβαιο ρουσφετάκι.
Στα πλαίσια αυτά οι ανυπόμονοι για εξουσία οπαδοί του ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους με το μύθο του ηθικού πλεονεκτήματος του ΓΑΠ με το κουτό επιχείρημα: Ο Γιώργος διέγραψε 10 βουλευτές το 2004 γιατί δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του (Υπόθεση Πάχτα). Με αφορμή μάλιστα την φημολογούμενη απόλυση του βενιζελικού ευρωβουλευτή κ.Μποτόπουλου από τον νεωτεριστή αρχηγό που έχει το δεσμείν και λύειν στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, προβάλλεται σαν δικαιολογία η άποψη πως αυτό γίνεται για λόγους ηθικής τάξης. Υπήρξε λέει ο υπό καρατόμησιν ευρωβουλευτής, συνήγορος του κ.Μαντέλη, (δεν ξέρω αν αληθεύει), τον οποίο τώρα στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να ξέρουν. Όμως η αντιπολιτευτική θητεία δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλωάμ και ο ΓΑΠ έχει γερό μερίδιο από την αμαρτωλή κληρονομιά του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν αμείλικτα ερωτήματα που αν δεν ικανοποιηθούν δεν προοιωνίζονται έντιμη διακυβέρνηση:
1. Θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ τον ψυχρό προεκλογικό αποκεφαλισμό 10 βουλευτών (ανάμεσά τους και ενός τυφλού) ως υπόδειγμα ψύχραιμης και δίκαιης συμπεριφοράς αρχηγού ή ως ανήθικη πανικόβλητη, κάλπικη (υπό την απειλή της κάλπης) κίνηση επιδεικτικής αυστηρότητας, και τσουβαλιάσματος δικαίων και αδίκων, τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνώριζαν πως οι περισσότεροι έβαλαν την υπογραφή τους εξ αποστάσεως κατά την κλασσική άτυπη νεοελληνική κοινοβουλευτική μέθοδο; Μάλιστα κάτω από το πρίσμα του γεγονότος πως η αδέκαστος Δικαιοσύνη δεν καταδίκασε κανέναν τους, ο αποκλεισμός τους αποδεικνύεται μια επικοινωνιακή σαπουνόφουσκα του αρχηγού, που δεν διέγραψε τον κ.Πάχτα και ίσως άλλους 2-3 συνειδητούς συνεργούς και να αφήσει τους υπόλοιπους άθικτους. Το γεγονός πως οι περισσότεροι αν όχι όλοι παραμένουν εν δυνάμει επανεκλέξιμοι, μήπως αποδεικνύει ανικανότητα του αρχηγού να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι;
2. Η τεράστια προμήθεια των 6,5 εκατ. ευρώ για το αμφιλεγόμενο σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών αγώνων που πήρε ο παιδικός φίλος και συνεργάτης του προέδρου (φυγόστρατος ως διοικητής του ΕΟΤ) κ. Τρεπεκλής είναι εκτός από (ας δεχτούμε) νόμιμη, ΚΑΙ ηθική; Με τι προσόντα και για ποιες ακριβώς υπηρεσίες ο κ. Τρεπεκλής
αμείφθηκε με αυτό το υπέρογκο ποσόν; Το κράτησε ολόκληρο ή το μοίρασε και σε συντρόφους;Το τεράστιο ποσόν και ο ρόλος του εξαιρετικών προσόντων κυρίου ως μεσάζοντα, δεν μπορούν να δημιουργήσουν κακόπιστες υποψίες πως μπορεί να μην είναι άσχετα με τη στενή φιλία και συνεργασία του με τον τότε ΥΠΕΞ κ.Γ.Α.Π.;http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_06/07/2008_276769http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&tag=8334&pubid=1238392(«Πολιτικές διασυνδέσεις προσέφερε ο Τρεπεκλής»)
3. Θεωρούν τη διοχέτευση κονδυλίων του υπ.Εξωτερικών κ.Γ.Α.Π. προς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αμαρτωλά πατριαρχεία ως υπόδειγμα έντιμης διάθεσης δημόσιου χρήματος;
http://www.topontiki.gr/Pontiki/index.php?option=com_content&task=view&id=2572&Itemid=47(«Kάτι σαν «νομισματοκοπείο» είναι από το 1998 το υπουργείο Εξωτερικών για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις…..Αυτό που το κάνει μείζον θέμα είναι ότι το «Π», που έχει στην κατοχή του τον κατάλογο χρηματοδοτήσεων από το 1998 μέχρι και το 2007, τον διάβασε και θεωρεί ότι επιβάλλεται να γίνει αντικείμενο μελέτης ειδικών: από λογιστές μέχρι, ενδεχομένως, και εισαγγελείς»).http://politikokafeneio.com/thriskia-eklisies/xristodoulos195.htm«Τα οικονομικά του Θρόνου είναι ζήτημα πολιτικής ουσίας, καθώς η χρηματοδότηση των ποιμεναρχών γίνεται από μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα κονδύλια υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, περίπου δηλαδή έξι δισεκατομμύρια δραχμές! … Μέσω αυτών των χρημάτων ο Πατριάρχης απέκτησε βίλα και κότερο προκειμένου να πηγαινοέρχεται στη Χάλκη. Τα προσχήματα δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο, καθώς οι κληρικοί του Φαναρίου αμείβονται μηνιαίως με μισθούς της τάξης των 7.000 ευρώ!».
4. Η παραμονή στο ΠΑΣΟΚ των υφυπουργών που συνέργησαν έστω και με παραλείψεις στην παραχώρηση της λιμνοθάλασσας στον επιχειρηματία Εφραίμ συνάδει με την αυστηρότητα του αρχηγού στην περίπτωση των 10; Η στάση του τότε υπουργού κ.Βενιζέλου, όπως καταγγέλθηκε από αρμόδιο αρχαιολόγο, τιμά το ΠΑΣΟΚ;(
Ο Αλ. Αλαβάνος κατέθεσε στη Βουλή την αναφορά του Κ. Τσουρή, επικεφαλής της 12ης Εφορείας Αρχαιοτήτων. ….. Με περισσή δόση ειρωνείας, ο κ. Τσουρής, προσθέτει εκθέτοντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο: “Πάω στο δικαστήριο εκ μέρους του υπ. Πολιτισμού με όλα τα νομικά έγγραφα υπέρ της Μονής Βατοπεδίου και υπέρ του Εφραίμ και της κλίκας του. Προς στιγμή αναρωτήθηκα μήπως το υπ. Πολιτισμού με όριζε μάρτυρα υπέρ των συμφερόντων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, αλλά μόλις ξαναδιάβασα το έγγραφο του ορισμού βεβαιώθηκα ότι εν τέλει είχα ορισθεί ως μάρτυς υπέρ των συμφερόντων του δημοσίου“).
(«..Σε γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Πολιτισμού επισημαίνει ότι μόλις την Τρίτη, 45 ημέρες μετά τα εγκαίνια της έκθεσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, .. πληροφορήθηκε ότι «στην έκθεση περιλαμβάνεται έργο Βέλγου καλλιτέχνη που προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις ως προσβλητικό του σταυρού…)
5. Γιατί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν καταγγέλλει ως ψευδόμενο τον κ. Τσουκάτο που κατηγορεί το κόμμα πως η μίζα που ομολόγησε πως εισέπραξε προοριζόταν για τα κομματικά ταμεία; Γιατί δεν διαμαρτύρεται που ο κύριος αυτός που «συκοφαντεί» το κόμμα του και του φορτώνει την δική του παρανομία, φίλος και στενός συνεργάτης του κ.Σημίτη, που έχει ομολογήσει τη δωροληψία, δεν έχει προφυλακιστεί; Η σιωπή και η ανοχή συνάδει με την αντίδραση στην περίπτωση των 10; Γνωστού όντος και πανθομολογούμενου πως το ΠΑΣΟΚ (όπως και η ΝΔ) πήραν μίζες από τη Ζήμενς, σε τι κινήσεις έχει προβεί ο κ.Γ.Π. για να βοηθήσει την βραδυπορούσα Δικαιοσύνη στην αποκάλυψη των ενόχων μέσα στο κόμμα του;
6. Τι πρόκειται να γίνει με την πρόταση ΓΑΠ περί ανασφάλιστης εργασίας των νέων; Ισχύει; Αν όχι, πότε αποσύρθηκε και γιατί; Τι πρόκειται να γίνει με τον πράσινο δουλοκτητικό θεσμό της ενοικίασης εργαζομένων από μεσάζοντες αφεντικά που πίνουν το αίμα τους και κερδοσκοπούν σε βάρος τους, σε βάρος των εργατικών νόμων και σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου; Θα καταργηθεί; Ο κ.Νικήτας Οικονομάκης, τ.στέλεχος της Ομοσπονδίας ερασιτεχνικού καράτε και ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικίασης ΟΙΚΟΜΕΤ (Συμπτωματικά από εκεί ενοικιάστηκε η Κωνσταντίνα Κούνεβα), παραμένει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ;
http://www.antinews.gr/?p=5090
7. Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του αισθάνονται υπερήφανοι για την κατάργηση του φόρου (35%) των παγκαριών; Θα φορολογήσουν επιτέλους τη ληστρική αστρονομική εκκλησιαστική περιουσία ή θα κρύβονται πίσω από το κουτοπόνηρο τέχνασμα που εξάγγειλαν, δηλαδή αυτό της (αμφίβολης κι αυτής) φορολόγησης μόνο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων; Θα προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ επί τέλους σε χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, ή θα κρύβεται πίσω από το αμφίσημο σόφισμα των «Διακριτών ρόλων»; Συμβιβάζεται αυτή η προεκλογική σαπουνόφουσκα με την Εκκλησία Α.Ε. που ψήφισε προχτές το ΠΑΣΟΚ, όπου: «O αναπτυξιακός οργανισμός της Εκκλησίας θα αναλαμβάνει την κατασκευή, τη μελέτη και την επίβλεψη έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοίκηση θα ασκείται από την Εκκλησία και το προσωπικό θα μπορεί να αμείβεται από το δημόσιο». Γιατί το ΠΑΣΟΚ σιωπά στις καταγγελίες για καταπάτηση 80.000 στρεμμάτων, ακόμη και αρχαιολογικών χώρων, αυθαίρετη δόμηση, νεποτισμό και απειλές σε βάρος χωρικών από τον αρχιεπίσκοπο κ.Γιάννη Λιάπη και συγγενείς του;
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=80643840,94497920,7542080
8. Ο πολυδιαφημισμένος πρωθυπουργός κ.Σημίτης υπεύθυνος και για τον εθνικό θρίαμβο των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί διαγράφτηκε αφού αν πιστέψουμε το ΠΑΣΟΚστην 8ετία του επιτέλεσε ένα θαυμάσιο έργο; Υπήρξε η διαδικασία αποκεφαλισμού του δημοκρατική;
9. Γιατί ο κ.Γ.Α.Π. λέει εμφανώς ψέματα ισχυριζόμενος πως η (αναγκαία) πράσινη ανάπτυξη θα ωφελήσει άμεσα την Οικονομία, όταν είναι γνωστό και δια στόματος Κρούγκμαν ύστερα από δημόσια ερώτηση Γ.Α.Π. πως αρχικά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Οικονομία θα επιβαρυνθεί;
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=259979&dt=19/03/2009
10. Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του αισθάνονται υπερήφανοι για τον Νόμο τους περί ευθύνης υπουργών που οδηγεί σε κουκουλώματα και παραγραφές αδικημάτων;
11. Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του που σκούζουν για τον κ. Σανιδά, αισθάνονται υπερήφανοι για τον διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, γεγονός που υπονομεύει την ηθική της, το κύρος της και την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα διάκριση των εξουσιών; Πιστεύουν ότι η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του κορυφαίου θεσμού και κάστρου της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης όπως την έχουν θεσμοθετήσει τα δυο κόμματα, συνάδουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα;
12. Αισθάνονται υπερήφανοι στο ΠΑΣΟΚ για τον ληστρικό εκλογικό νόμο Σκανδαλίδη που χάρισε στο 41% της ΝΔ το 51% των εδρών; Αισθάνονται υπερήφανοι για τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα του αρχηγού τους όταν εξαγγέλει νεφελώδεις διαστρεβλωτικές παραλλαγές του γερμανικού αναλογικού εκλογικού νόμου, που κρύβουν με μαθηματική ακρίβεια το αίσχος του πλειοψηφικού; Θα ψηφιστεί επιτέλους η έντιμη απλή αναλογική που το ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε στα πρώτα χρόνια του;
13. Γιατί σταμάτησε ο κ.Γ.Α.Π. να αναφέρεται στο άρθρο 16 και στο όραμά του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Άλλαξε κάτι, η απλώς κρύβει καιροσκοπικά το θέμα κάτω από το χαλί;
14. Γιατί δεν γίνετε κάποια σοβαρή αυτοκριτική για τα αμαρτήματα του ΠΑΣΟΚ και του Γ.Α.Π. αλλά αρκούνται σε κουτοπόνηρες γενικότητες (έγιναν λάθη κλπ) αντίστοιχες με τις αόριστες γενικότητες του προγράμματός τους (Δίκαιη κοινωνία, υπερήφανη Ελλάδα κλπ)
15. Ο κ. ΓΑΠ θα απολογηθεί για τον αντιδημοκρατικό τρόπο συγκρότησης του προηγούμενου ευρωψηφοδέλτιου ισοϋψών κατά κανόνα με αυτόν μετριοτήτων και ασημαντοτήτων με επικεφαλής την κ.Ματσούκα, χωρίς να ερωτηθούν τα κομματικά όργανα; (Για να είμαι δίκαιος δεν συμπεριέλαβε προσωπικότητες όπως εθνικός προπονητής κ.Ιακώβου της ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, όπως είχε κάνει ο κ.Σημίτης). Ποιο είναι το δημοκρατικό ήθος της βάσης του ΠΑΣΟΚ που ανέχεται να είναι η λίστα για την Ευρώπη προσωπικό τιμάριο του εκσυγχρονιστή-νεωτεριστή αρχηγού;
16. Γιατί το ΠΑΣΟΚ παρέτεινε ως κυβέρνηση το ανώμαλο καθεστώς έκπτωσης χωρίς δικαιολογητικά δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ΜΜΕ σε ποσοστό 2%; Γιατί ξεχνά τις ευθύνες του και δια του κοινοβουλευτικού του εκπρόσωπου Θ.Πάγκαλου μίλησε για το θανάσιμο όπλο της χειραγώγησης της κοινής γνώμης, με το σκοτεινό χρήμα. του κουτιού της Πανδώρας; Γιατί δεν απαντά στο εύλογο ερώτημα του εκπρόσωπου της ΝΔ: “Όταν παρατείνατε εσείς, το ΠΑΣΟΚ, τη ρύθμιση αυτή από το 1980, αυτό το κουτί δεν ήταν δηλητηριώδες; Τί είχε τότε μέσα; γλυκό;».
17. Όλως τυχαίως λίγο πριν τις ευρωεκλογές ξεμύτισε και το σκάνδαλο MAN. O κ. Βερελής δηλώνει αθώος και παραιτείται για να γίνει λέει ο καταλύτης προωθητικών εξελίξεων της κοινωνίας που τελματώνεται κλπ. Ασχολίαστο. Αλλά, Μαντέλλης (είναι αθώος, να μην παρεξηγηθώ), Τσουκάτος (κι αυτός αθώος θα βγεί τελικά), Βερελής (αθώος, δεν το αμφισβητώ), Τρεπεκλής (νομιμότατος, να μην παρεξηγηθώ) και δεκάδες ενδιάμεσοι μανδαρίνοι, παλεύανε ενάντια σε άνομα συμφέροντα που βυσσοδομούσαν και ο κ.Σημίτης και το Εκτελεστικό Γραφείο του Κινήματος (έτσι το λένε ακόμη ή μετονομάσθη;) χαμπάρι δεν παίρνανε;
18. Ποια είναι τελικά η θέση του ΠΑΣΟΚ για το μακεδονικό και το μειονοτικό της Θράκης, δεδομένου πως αυτή μεταμορφώνεται παλινδρομικά από φιλειρηνική και ρεαλιστική, σε δημαγωγική «πατριωτική» αναλόγως με το αν βρίσκεται στην Κυβέρνηση ή στην Αντιπολίτευση;
19. Ποια είναι ακριβώς η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις κινήσεις της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο δεδομένου ότι ακούστηκε πρόσφατα στο δροσερό χάπενινγκ στο Αγαθονήσι να καταγγέλλει με ιερή αγανάκτηση την κυβέρνηση πως ανέχεται τις τουρκικές προκλήσεις, ξεχνώντας πως ακριβώς την ίδια αδιέξοδη τακτική ακολουθούσε και η κυβέρνησή του. Αιχμάλωτη η χώρα στους μύθους που δημιούργησαν οι δημαγωγοί για δικό τους όφελος, τρώει τις σάρκες της αδυνατώντας να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο τους. Η ίδια ιστορία εγκλωβισμού σε παράλογες απαιτήσεις και φαντασιακά εθνικά οράματα που οδήγησαν στις τραγωδίες του 1922 και του Κυπριακού και στο Βατερλώ του Μακεδονικού από πολιτικούς άνδρες που «δημηγόρων ζηλούσι τιμάς ήν τοίσι πολλοίς προς χάριν λέγουσιν».:
Μήπως ήλθε η ώρα να επανεξεταστούν οι χωρίς έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς διεθνή υποστήριξη απελπισμένες απαιτήσεις στον εναέριο χώρο που παράγουν το λαϊκιστικό σώου των Υπερεξοπλισμών που καταβαραθρώνει την Οικονομία μας γεμίζοντας επιτήδειες τσέπες;«Εναι γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας αποτελεί παγκόσμια παραδοξότητα και καμία χώρα (με την εξαίρεση της Κύπρου) δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στη χώρα μας. Άλλωστε, δια της αποδοχής του νατοϊκού κανονισμού MC 66/1 το 1962, η Ελλάδα έχει αποδεχθεί ότι ο εθνικός εναέριος χώρος για νατοϊκές λειτουργίες δεν είναι τα 10 ναυτικά μίλια, αλλά μόνον τα 6. Για το λόγο αυτό, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο χώρο μεταξύ 6 και 10 μιλίων κατά τη διάρκεια νατοϊκών ασκήσεων».
http://www.ellinikos-stratos.com/arthra/eex.aspΜήπως ήλθε η ώρα να εισακουστεί η πατριωτική και ρεαλιστική πρόταση του κ.Κ. Στεφανόπουλου για ΧάγηΧάγη και για τα μίλια θα έβλεπε ο Πρόεδρος»
20. Το (και πατριωτικό) ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αισθάνεται υπερήφανο για τις αστρονομικές στρατιωτικές δαπάνες, που στερούν την κοινωνική πολιτική από πολύτιμους πόρους;(
Καταγγελία Αλαβάνου στον πρωθυπουργό: Η χώρα μας σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη 2007-8 είναι 83η στον κόσμο σε δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία και 56η σε δαπάνες για την υγεία ενώ σε στρατιωτικές δαπάνες είναι 13η με ποσοστό 4,1% του ΑΕΠ).Μπορούν να μας διαβεβαιώσουν πως πολιτικά τους στελέχη δεν έχουν αποκτήσει βίλλες χάρις στις μίζες των εξοπλισμών, η δικαστική διερεύνηση των οποίων σκόνταψε (με νομικές παρεμβάσεις αγνώστων ενδιαφερόμενων) στην Ελβετία; Ξέρουμε πως η χώρα αυτή γνωρίζει πως να κρατά εφτασφράγιστα τα μυστικά των τραπεζικών καταθέσεων ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις και η Δικαιοσύνη των χωρών που ζητάνε άνοιγμα δεν είναι και τόσο μαχητικές σε αυτήν τη διεκδίκηση;"

Δευτέρα 11 Μαΐου 2009

Πότε θα το πατήσουμε (το έρμο) το καζανάκι?

Χαρακτηριστική, η φωτό του δόκτορα, της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Εκεί που είμαστε έτοιμοι σαν λαός να πατήσουμε το καζανάκι για να ξεβρωμίσει ο τόπος, ξαφνικά, μας πιάνει η οικολογική (;) μας συνείδηση (κάνουμε οικονομία στο νερό) και τα αφήνουμε να επιπλέουν. Και βρωμάάάάνεεεεεε !!!!! ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ ΕΛΛΗΝΕΣ

Του Κάκου η μάνα κάθονταν ...

Δεν θα βρίσω γιατί πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξεπεράσουμε και αυτή τη ... μ'παράγκα και αν πάλι δεν τα καταφέρουμε ... ΝΑΑΑΑ!!!


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το πρώτο παιχνίδι των play off είναι μια φωτογραφία της ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Εκεί που η καθαρή αγωνιστική προσπάθεια, το πείσμα, το πάθος και η γνώση για το ποδόσφαιρο πρέπει να ανταγωνιστούν το κεφάλαιο, τη γνώση του παρασκηνίου και τη δημιουργία κλίματος. Σ αυτή τη μονομαχία το αποτέλεσμα ήρθε διπλό...
Ο κατά τεκμήριο καλύτερος διαιτητής της χώρας, ο οποίος μας έχει κάνει να τον σεβόμαστε και να τον εκτιμούμε, έκανε σήμερα ένα λάθος που έκρινε τον αγώνα. Ο ίδιος μας έχει πείσει ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα. Και πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μείνει ανεπηρέαστος από το κλίμα των ημερών, από την παραφιλολογία των επισκέψεων στα γραφεία της Τούμπας, από την ανάγκη του Παναθηναϊκού να «σώσει» τη χρονιά του ή να διαλυθεί στα εξ ων πολυμετοχικά συνετέθη; Ο άνθρωπος Τάσος Κάκος λοιπόν αποβάλει ελαφρά την καρδία τον Garcia του ΠΑΟΚ, που δήθεν πρέπει να είναι και ευχαριστημένος που κατέκτησε τη 2η θέση. Ο άνθρωπος Τάσος Κάκος αφήνει στο παιχνίδι τον Simao του Παναθηναϊκού των δισεκατομμυρίων που «πρέπει» να κερδίσει την θέση του Champions League, την οποία όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε έτσι εύκολα…
Το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι για εμάς ο μόνος δρόμος για την επιτυχία είναι αυτός που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Η ειλικρίνεια, η πολύωρη προσπάθεια για να μην πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ στην προσπάθεια εξυγίανσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανάπτυξης του αγωνιστικού τμήματος κι όχι μόνο. Ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε τη θέληση, ενδεχομένως και τη γνώση, να υπερκεράσουμε τις συγκεκριμένες οικονομικές μας δυνατότητες με μεθόδους παρασκηνίου και δημιουργίας κλίματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει να μειώσουμε τον αντίπαλο, αλλά να εμφανιστούμε εμείς πιο δυνατοί.
Συγχαρητήρια στην ομάδα για την προσπάθειά της. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στους ποδοσφαιριστές μας γιατί οι κίτρινες για τους άλλους είναι κόκκινες γι αυτούς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ειδικά από το σημείο που τα play off δεν είναι για μας, αλλά για τους αντιπάλους μας μια δεύτερη ευκαιρία. Η διαδικασία ξεκίνησε τώρα και άτυχα. Όπως ξεπεράσαμε τις δύσκολες στιγμές μας, θα ξεπεράσουμε κι αυτή. Με έναν μόνο στόχο. Να διατηρηθεί το ήθος μας και το κεφάλι μας ψηλά…
Το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Υ.Γ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απώλεια του πατέρα του.

Κυριακή 10 Μαΐου 2009

Εκτός λειτουργίας το Σέρβιαnet (προσωρινά)

Λόγω ενός (μικρού, αλλά σημαντικού τελικά) τεχνικού προβλήματος το Σέρβιαnet είναι εκτός λειτουργίας από το απόγευμα του Σαββάτου 09/05. Το πρόβλημα έχει λυθεί και από απόψε (Κυριακή) το απόγευμα το site μας θα είναι σε λειτουργία.
Όσοι φαντάσθηκαν "ξένο δάκτυλο" που υποφθαλμιούσε τη ...δόξα και την ...επιτυχία μας φυσικά και διαψεύθηκαν. :)
Κι ενώ η Βολευτές μας βρίσκονται σε προεκλογικές διακοπές και ο Γιωργάκης θα μιλήσει (επιτέλους) απόψε στην Κοζάνη μπροστά σε ένα πλήθος κάτω από μεγάλες plasma οθόνες της SIEMENS φυσικά ... η ΠΑΟΚΑΡΑ θα δίνει τον πρώτο αγώνα playoff με τον ταλαιπωρημένο βάζελο ΑΪΝΤΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ

Παρασκευή 8 Μαΐου 2009

ΤΡΙΤΗ ΝΕΚΡΗ ΑΡΚΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ!

Εκατόμβη αρκούδων στην Εγνατία οδό, αυτή τη φορά με μια αρσενική αρκούδα βάρους 175 κιλών και ηλικίας 13-15 ετών, που έπεσε θύμα τροχαίου όταν σήμερα στις 05:30 τα ξημερώματα προσπάθησε να διασχίσει τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή κοντά στο ρέμα Γκιώνη και μάλιστα σε τμήμα του κλειστού αυτοκινητοδρόμου που πρόσφατα παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται στην ίδια περιοχή σε διάστημα δέκα ημερών, γεγονός εξαιρετικά ανησυχητικό για την επιβίωση του είδους στη περιοχή του νομού Καστοριάς όπου υπάρχει μόνιμος πληθυσμός αρκούδας.
Η αρκούδα έπεσε σοβαρά τραυματισμένη στο οδόστρωμα ενώ ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σημείο του ατυχήματος. Τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ειδοποίησε η αστυνομία Καστοριάς. Όταν έφτασαν στην περιοχή εκπρόσωποι του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, το ζώο ήταν ακόμα ζωντανό. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της ομάδας για ανάνηψη, το ζώο κατέληξε όπως έδειξε η νεκροψία, από ρήξη πνευμόνων και εσωτερική αιμορραγία.
Στο περιστατικό παραβρέθηκαν ακόμη, η δασική Υπηρεσία Καστοριάς, η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχίας Καστοριάς και η Τροχαία.
Η επιτόπια αυτοψία έδειξε ότι η αρκούδα στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα, πέρασε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη της καθέτου της Εγνατίας, ο οποίος αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλος να εμποδίσει τη διέλευση ειδών άγριας πανίδας. Διαπιστώθηκε μάλιστα πως οι αρκούδες έχουν χρησιμοποιήσει και άλλο σημείο του φράχτη προκειμένου να διασχίσουν το οδόστρωμα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι κατά μήκος του κάθετου άξονα δεν έχει προβλεφθεί ούτε μία ειδική διάβαση πανίδας. Ο τομέας όπου σημειώθηκε το ατύχημα είναι ιδιαίτερα θανατηφόρος λόγω της παράλληλης όδευσης της παλιάς εθνικής οδού που είναι σχεδόν εφαπτόμενη του κάθετου άξονα της Εγνατίας αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια μετακίνησης εκατέρωθεν στα είδη της άγριας πανίδας. Σημειώνουμε επίσης ότι σε κάποια σημεία του κάθετου άξονα της Εγνατίας οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι υπεύθυνοι φορείς του έργου επέλεξαν να μετακινήσουν ολόκληρα βουνά, δημιουργώντας ορύγματα, προκειμένου να περάσει ο δρόμος αντί να κατασκευάσουν σήραγγες οι οποίες θα διευκόλυναν κατά πολύ τη διέλευση της άγριας πανίδας.
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχουν επανηλειμμένα αναδείξει το πρόβλημα της κατάτμησης των βιοτόπων των μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα και λύκος) από τους οδικούς άξονες προτείνοντας σαφείς λύσεις, με υπομνήματα και τεχνικές εκθέσεις επισημαίνοντας την ακαταλληλότητα του φράχτη σε πολλά σημεία της Εγνατίας οδού. Η αδιαφορία των υπευθύνων για την τήρηση των κατάλληλων προδιαγραφών του φράχτη, μετατρέπει τους μεγάλους κλειστούς αυτοκινητόδρομους σε θανατηφόρα τεχνητά εμπόδια για την άγρια πανίδα αλλά και επικίνδυνες διαδρομές για τους ίδιους τους οδηγούς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως πρόκειται για τη 19η νεκρή αρκούδα από τροχαίο σε συνολικά 21 περιστατικά την τελευταία δεκαετία στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας.
Οι μεγάλοι οδικοί άξονες διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στη χώρα εντελώς εχθρικό και αφιλόξενο για την άγρια πανίδα. Η ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων με θύμα την άγρια πανίδα θα πρέπει επιτέλους να αφυπνίσει τους αρμόδιους για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της κατάτμησης των βιοτόπων από τους άξονες μεταφοράς, των καταστροφικών συνεπειών στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας αλλά και του κινδύνου για την ασφάλεια των οδηγών. Προτείνεται για άλλη μια φορά η άμεση λήψη των ακόλουθων μέτρων:
Άμεση τοποθέτηση φωτοσήμανσης και καμερών για όριο ταχύτητας από την τροχαία στα επίμαχα σημεία, τόσο στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στην παλαιά ΕΟ προκειμένου να ελέγχεται η ταχύτητα των οχημάτων.
Αντικατάσταση/ ενίσχυση του υφιστάμενου φράχτη βάσει των διεθνών προδιαγραφών: ύψος 2,4μ- βάθος 80 εκ-1μ. , στέψη με ανάποδη κλίση πλάτους τουλάχιστον 50 εκ. , έτσι ώστε να μην μπορεί ένα άγριο ζώο να τον υπερπηδήσει.
Συντήρηση των υφιστάμενων υπόγειων διαβάσεων
Διερεύνηση για προσθήκη νέων τεχνικών περασμάτων για την πανίδα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η ΚΑΛΛΙΣΤΩ υλοποιούν αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα παρακολούθησης των επιπτώσεων των οδικών δικτύων Εγνατίας Οδού και Ε 65 στα μεγάλα θηλαστικά στην περιοχή σύνδεσής τους, στα Γρεβενά, σημείο κομβικό για τις μετακινήσεις και την διαβίωση των υποπληθυσμών της αρκούδας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Βάσω Πετρίδου 6937422537, Λάζαρος Γεωργιάδης 6972640062

Εντάξει το εμπεδώσαμε: Ο Γιωργάκης στην Κοζάνη

Άρωμα από περασμένες δεκαετίες είχαν χθες το απόγευμα τα Σέρβια.
Κι αν κάποιος βρέθηκε και στην Κοζάνη με την «εκτεταμένη» αφισοκόλληση και τα πανό σε κάθε σταυροδρόμι (όπως λέγαμε παλιά: «κάθε σπίτι και κήπος, κάθε γειτονιά κι αρκούδα»), θα νόμιζε ότι ζούσε στη δεκαετία του …’80. Μα καλά αυτοί οι ΠΑΣΟΚοι δεν κατάλαβαν ότι τέλειωσε η εποχή του Ανδρέα;
Βρισκόμαστε αισίως (που λέει ο λόγος) στο 2009 και οι αφίσες, όπου σταθείς και κοιτάξεις, και τα αυτοκίνητα με τις ντουντούκες στους δρόμους να διαλαλούν τη σοσιαλιστική …πραμάτεια τους, ωσάν ταινία του Αγγελόπουλου, ε!! είναι κάπως(;) ξεπερασμένο. Μυρίζει μούχλα σύντροφοι. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξετε μπροστά. Όσα φάγατε φάγατε, πηγαίν’τε γι’ άλλα τώρα, φρέσκα … Α! και πού’ στε λίγη οικολογική συνείδηση και συμπεριφορά δε βλάπτει.-

Τετάρτη 6 Μαΐου 2009

Δεσμεύσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την υπόθεση Κούνεβα

Τη δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη ότι θα αναγάγει σε πρώτη προτεραιότητα τη διαλεύκανση της υπόθεσης της Κωνσταντίνας Κούνεβα απέσπασε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία, στο πλαίσιο της σχετικής συνάντησης για την παράδοση των εκκλήσεων 22.000 πολιτών.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης διαβεβαίωσε ότι αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει να λάβει πλήρη ενημέρωση και ότι θα ασκήσει τις απαραίτητες πιέσεις προκειμένου να επισπευσθεί η διεξαγωγή μιας λεπτομερούς και αμερόληπτης έρευνας.
Παράλληλα με την παράδοση των υπογραφών, στη στάση μετρό «Κατεχάκη», εκπρόσωποι της Διεθνούς Αμνηστίας πραγματοποίησαν ακτιβιστικό δρώμενο ως ένδειξη συμπαράστασης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Η Διεθνής Αμνηστία θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και να πιέζει για τη διαλεύκανσή της.

Γραφείο Τύπου και Προβολής Ελληνικού τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας

Τρίτη 5 Μαΐου 2009

ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

Μερικά πράγματα έχουν ήδη ειπωθεί και γραφεί, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω μερικές σκέψεις, υποθέσεις, και απορίες μου, γι’ αυτή την υποτιθέμενη κρίση στα διοικητικά του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων. Και λέω υποτιθέμενη, γιατί μάλλον με σχεδιασμένο …πραξικόπημα μου μοιάζει. Κάποιοι ή κάποιος δεν θέλει τον Μ.Ο.Σ. έναν ανεξάρτητο πολιτιστικό σύλλογο, αλλά όργανό τους/του.
Εκμεταλλευόμενοι /ος λοιπόν την καλή πίστη των μελών και την «πείνα» για δημοσιότητα άλλων ή άλλης, παρακινούν/εί ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ να κληθούν όλα τα μέλη του ΜΟΣ σε συνεδρίαση για τη θέση του προέδρου του συλλόγου.

Από όσα είμαι σε θέση να ξέρω (και έτσι είναι) ο πρόεδρος εκλέγεται από τα εκλεγέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι από την ολομέλεια, άρα εάν υπάρχει άρση της εμπιστοσύνης των μελών προς τον πρόεδρο το θέμα λύνεται σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Η συγκέντρωση υπογραφών γνωριζόντων ή μη του προβλήματος που προέκυψε, το μόνο που επιτυγχάνει είναι η δημιουργία εντυπώσεων
Αυτή βέβαια είναι η κατάληξη και δεν βλέπω το τι μπορεί να προσφέρει η αυριανή συνεδρίαση-συγκέντρωση των μελών του ΜΟΣ (στις 8:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου).
Ο Μ.Ο.Σ. τα τελευταία χρόνια ήταν ένα «καρφί» για τη δημοτική αρχή, που δύσκολα δέχεται τον … αντίλογο (όπως βολεύει η δημοκρατία στον καθένα), ο άμεσος στόχος λοιπόν ήταν η απορύθμισή του και προσωρινά, όπως φαίνεται, αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε: Οι «άριστες» σχέσεις της Προέδρου με τη δημοτική αρχή, η ανταλλαγή ευχαριστηρίων, ευχών, φιλοφρονήσεων, κ.ά, η οικονομική βοήθεια (όπως ακούγεται) από το Δήμο προς τον Μ.Ο.Σ., τα κομμένα άρθρα και η επιστολές προς τα ΣΕΡΒΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, όλα αυτά δείχνουν μία αλλαγή στη ρότα λειτουργίας του συλλόγου και το γάντζωμά του στο Δήμο, πράγμα που σε άλλες συνθήκες δεν θα ήταν κατακριτέο, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Όπως προείπα, τα ΣΕΡΒΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, που ήταν και είναι η φωνή του συλλόγου, φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με αποτέλεσμα το «όργανο προπαγάνδας» της δημοτικής αρχής (που το πληρώνουμε όλοι μας) ο ΔΗΜΟΤΗΣ, να προσπαθεί να «επιβληθεί» στην ενημέρωση των Σερβιωτών. Και άντε αυτοί που ζουν στα Σέρβια, σίγουρα και μπορούν να αμφιβάλλουν για τις «μπαρούφες» των …γραφείων τύπου, αλλά τι γίνεται με τους Σερβιώτες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό;
Αυτό λοιπόν το πραξικόπημα, αγαπητοί φίλοι συνδημότες, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αφήσουμε τον ιστορικό ΜΟΣ να γίνει υποχείριο κανενός τοπικού καίσαρα, γιατί έχει ένα σκοπό να επιτελέσει, όπως το έκανε επιτυχημένα πολλά χρόνια τώρα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις κομματικές μας προτιμήσεις, την συμπάθεια ή όχι στη δημοτική αρχή και ας ενωθούμε όλοι οι Σερβιώτες και να αφήσουμε τον Μ.Ο.Σ. …στην ησυχία του. ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.
xinistis

Δείτε την Πτολεμαίδα κε Δήμαρχε

αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του Τριγωνικού


Εκστρατεία ενημέρωσης στους κατοίκους των τοπικών διαμερισμάτων
Εκστρατεία ενημέρωσης στους κατοίκους των τοπικών διαμερισμάτων Ασβεστόπετρας και Προαστίου ξεκινά ο Δήμος Πτολεμαΐδας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να τους πείσει να μην δεχτούν την εξαγορά των κτημάτων τους από την ΔΕΗ, η οποία σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως χώρο απόθεσης των ορυχείων.Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Γρηγόρης Τσιούμαρης τόνισε πως για ακόμη μια φορά η πάγια τακτική της ΔΕΗ, η οποία δεν συμμορφώνεται από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, είναι να προσεγγίζει τους Προέδρους και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, παραμερίζοντας τον Δήμο.«Τα τοπικά συμβούλια έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά το θεσμικό όργανο που παίρνει τις τελικές αποφάσεις είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλώ όλους τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων όταν προσεγγίζονται από την ΔΕΗ να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο. Όσον αφορά τις αποθέσεις της ΔΕΗ στο τοπικό διαμέρισμα της Ασβεστόπετρας γνωρίζουμε όλοι καλά ότι μετά το ορυχείο της Μαυροπηγής έπρεπε να βρεθεί χώρος απόθεσης, πληροφορούμε ότι ξεκίνησε ήδη η ΔΕΗ μια σειρά επαφών και ζητά την αγορά στρεμμάτων στην Ασβεστόπετρα. Εμείς δεν μπορούμε βέβαια να απαγορεύσουμε κανέναν να πουλήσει την ιδιοκτησία του, όμως ως κάτοικοι αυτής της περιοχής δεν μπορούμε να δεχτούμε τις αποθέσεις δίπλα στην Εγνατία Οδό, στην είσοδο του Δήμου μας, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», τόνισε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Πτολεμαΐδας, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος θα εναντιωθεί με όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει.Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1.Εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων των τοπικών διαμερισμάτων Ασβεστόπετρας και Προαστίου
2. Επαγρύπνηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ
3. Καταγραφή δεντροφυτεύσεων και αποκατάστασης εδαφών από την ΔΕΗ
Σχόλιο δικό μας για αντίστοιχη περίπτωση στο Δήμο Σερβίων.Ίδια η τακτική της ΔΕΗ και των Ιδιωτικών Εταιρειών,διαφορετική η αντιμετώπιση των Δημοτικών αρχών Πτολεμαϊδας –Σερβίων.Στην περίπτωση του ορυχείου «Προσηλίου» ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων, όχι μόνο δεν προστάτεψε τους Προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων, όχι μόνο δεν ενημέρωσε τους κατοίκους των οικισμών, αλλά παρά τις διαμαρτυρίες ορισμένων δημοτικών συμβούλων έδωσε τη θετική γνωμάτευση για την επέκταση του λιγνιτωρυχείου στα γρήγορα - γρήγορα μην πάρει διαστάσεις το θέμα.
Τώρα ρωτούμε το Δήμαρχο:
*Μήπως πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων για τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα από τη λειτουργία των ορυχείων της περιοχής μας;
*Πότε θα καλέσει στο Δήμο τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα, τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα δύο ορυχεία και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών φορτηγών για συζήτηση (πρόταση Ζαρογιάννη στην οποία δεσμεύτηκε ο αντιδήμαρχος);
*Μήπως Δήμαρχε πρέπει να συστήσεις και συ μια Επιτροπή Παρακολούθησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για τα ορυχεία της περιοχής μας;
*Μήπως πρέπει να καταγράφει και ο Δήμος Σερβίων τις δενδροφυτεύσεις και τις αποκαταστάσεις των εδαφών στα ορυχεία της περιοχής του
;
Περιμένουμε απάντηση
ΚΑΙ ΜΕΙΣ