Tην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων επισκέφτηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τις βουλευτές Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη και Μαρία Κανελλοπούλου και μέλη της ΕΕΚΕ Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου  να ενημερωθεί με λεπτομέρειες  για το σημαντικότατο έργο που η Εφορεία καλείται να επιτελέσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Υπήρξε συνάντηση με την Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, παρουσία συνδικαλιστών στο χώρο του Πολιτισμού και στη συνέχεια συζήτηση με τους εργαζόμενους της εν λόγω Υπηρεσίας, συνάντηση κατά την οποία τέθηκαν θέματα που αφορούν την ίδια την αποστολή της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και συγκεκριμένα την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, που συνίστανται σε ναυάγια αρχαίων πλοίων, οικισμών ή αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά-ασφαλιστικά-συνολικού σχεδιασμού και υποδομών προβλήματα που διαχρονικά απασχολούν τους εργαζόμενους.

Επίσης, το κλιμάκιο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για την επικείμενη ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων. Επισημαίνεται ότι, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία ιδρύθηκε το 1976 είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α με αρμοδιότητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για να γίνει κατανοητό το εύρος της ευθύνης που επιφορτίζεται η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με προσωπικό μόλις 48  άτομα, τονίζεται ότι η θαλάσσια έκταση της Ελλάδας είναι μεγαλύτερη από τη χερσαία, η Εφορεία Εναλίων είναι υπεύθυνη για όλους τους νομούς της χώρας, τα νησιά, τις βραχονησίδες, τα ποτάμια, τις λίμνες και τα σπήλαια,  ουσιαστικά η εν λόγω Υπηρεσία με ελάχιστους ανθρώπινους πόρους, καλείται να διασφαλίσει τον εντοπισμό, την συντήρηση και εύλογη αξιοποίηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι σχεδιαζόμενες άμεσες και μελλοντικές δράσεις που έχει αναλάβει η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Επίσης, οι ελλείψεις σε τεχνικούς, δύτες και αρχιτέκτονες που να μπορούν να κάνουν μετρήσεις κάτω από το νερό, οι σημαντικότατες ελλείψεις σε αρχαιολόγους και διοικητικούς υπαλλήλους, τα μη επαρκή υλικοτεχνικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, η παροχή μη αντίστοιχων σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργασιών οχημάτων, η ανεπάρκεια στους παρεχόμενους χώρους αποθήκευσης και εργαστηρίων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, η ένδεια σε πιστώσεις και η μη καταβολή των εξόδων κίνησης και διαμονής πουκαταβάλλουν οι δύτες για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η μη καταβολή της πρόσθετης καταδυτικής αμοιβής προς τους δύτες και η μη ένταξη τους στα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Από το προσωπικό τονίστηκε ότι δεν έχει υλοποιηθεί η απαιτούμενη αποκέντρωση των υπηρεσιών της Εφορείας και δεν έχει εκ μέρους της Πολιτείας σχεδιαστεί η βέλτιστη αξιοποίηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό επίπεδο.

Εκ μέρους των βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ τονίστηκε η στήριξη στο έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και στα εύλογα αιτήματα του Προσωπικού δόθηκε η διαβεβαίωση ότι, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει κυβερνητικό ρόλο, θα προχωρήσει στην ουσιαστική στήριξη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς η ανάδειξη του Πολιτισμού μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πολιτιστική και οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας και μέσα από διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης με τη συμμετοχή του ίδιου του προσωπικού, επιστημονικών φορέων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων,θα προωθήσει την πραγματική αναβάθμιση της εν λόγω Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε έντονα η αντίθεση στην περικοπή των δαπανών για τον Πολιτισμό όπως αυτές προβλέπονται στον Προϋπολογισμό για το 2014.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως η εμμονή της κυβέρνησης σε μνημονιακές πολιτικές επιλογές με μοναδικό στόχο τη λογιστική μείωση του δημοσιονομικού κόστους απαξιώνει κάθε κοινωνική και πολιτιστική ανάγκη και προτεραιότητα. Το Προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας που οφείλει το έργο του να γίνει γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία και όχι να αποτελεί πεδίο επικοινωνιακών χειρισμών εκ μέρους της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του σε συνθήκες καταβαράθρωσης των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται και τιμά την εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι και στέκεται δίπλα τους στηρίζοντας το έργο τους, μέσα και έξω από το κοινοβούλιο. Επίσης δεσμεύεται ότι η πολιτική που θα προωθήσει για την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας θα διασφαλίζει τη μέχρι τώρα σημαντική κληρονομιά που έχει εντοπιστεί και επιπρόσθετα θα θωρακίζει και την συνέχιση εντοπισμού και εύλογης αξιοποίησης αυτής αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, καθώς πέραν όλων των άλλων αποτελεί και ένα σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα που δε μπορεί να αφήνεται σε τυχοδιωκτικούς και βραχυπρόθεσμους πολιτικούς σχεδιασμούς.

από την ΑΥΓΗ