Γίνεται !

η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

Υψηλές συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα του Νομού Κοζάνης


Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί η ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης και το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα, προέκυψε σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εσπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10 κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 21 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεων PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο, δηλαδή το 9,6% των ημερήσιων μετρήσεων κατ’ έτος, ενώ η μέση ετήσια τιμή συγκεντρώσεων αιρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.
Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής δήλωσε:
«Διαπιστώνεται σημαντική υπέρβαση του ισχύοντος ορίου της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα εσπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: