η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Οικοτουριστική ανάπτυξη της λίμνης (μια από τα ίδια;)

Τη θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα της οικοτουριστικής ανάπτυξης της παραλίμνιας λίμνης Πολυφύτου, αναμένει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας σχετική ενημέρωση, προκειμένου να προχωρήσει η αξιοποίησή της.
Ειδικότερα, και όπως παρουσιάζονται σε σχετικά έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στον βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη έπειτα από ερώτησή του, προέκυψε ότι η εταιρεία «Αειφόρος ανάπτυξη Α.Ε.» έχει εκπονήσει ήδη από το 2008 για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. μελέτη με θέμα την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τις δυνατότητες ήπιας τουριστικής αξιοποίησης της Τεχνητής Λίμνης Πολυφύτου».
Η ΔΕΗ επισημαίνει σχετικά πως το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του παραλίμνιου προσωρινού οικισμού κοντά στο Δ.Δ. Ίμερων έχει επιστραφεί στο Δημόσιο (Νομαρχία Κοζάνης, έπειτα από αίτημά της, με σκοπό την αξιοποίησή του, όπως επίσης έχει παραχωρηθεί στη Γ.Γ. Αθλητισμού τμήμα της τεχνητής λίμνης και της παραλίμνιας έκτασης στη θέση Νεράιδα για να χρησιμοποιηθεί από το Ναυτικό Όμιλο. Επίσης, σημειώνεται πως από το 2008 και μετά στη συστηματική παρακολούθηση του νερού της λίμνης έχει αναλάβει εξειδικευμένη εταιρεία ΚΕΠΕ.
Από την πλευρά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναφέρει πως έχει διαμορφώσει ένα σχέδιο ΚΥΑ με τα οποία ορίζει το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, το οποίο έχει προωθηθεί για υπογραφή από τους σχετικούς και συναρμόδιους υπουργούς. Με το σχέδιο της ΚΥΑ καθορίζονται 39 σταθμοί παρακολούθησης στα επιφανειακά ύδατα  και 82 σταθμοί στα υπόγεια ύδατα της λεκάνης απορροής του Αλιάκμονα. Στους σταθμούς αυτούς περιλαμβάνονται και ένας σταθμός παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου. Επίσης για τη λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα, έχει προκηρυχθεί η μελέτη «κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών Διαμερισμάτων Δ. Μακεδονίας και Κ. Μακεδονίας». Επισημαίνεται τέλος, ότι «η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για το Υπουργείο».

από τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: