η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και το Π.Δ. 7/2010.
 2. Την από 20-2-2014 Συμπληρωματική Πράξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ανακήρυξη εκλεγέντων μελών των αιρετών Οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως προέκυψαν μετά τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 24-11-2013.
 3.Τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά τις Ειδικές Συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας της 28 Φεβρουαρίου και της 1 Απριλίου 2014, όπως αυτά καταγράφονται στα σχετικά Πρακτικά για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
 
 Τους επιτυχόντες των εκλογών ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, όπως παρακάτω :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      : Μαυροματίδης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               : Γιαννακίδης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Πολιτικός Μηχανικός.

ΜΕΛΗ :
  1. Βασιλειάδης Θεόδωρος, Χημικός Μηχανικός
  2. Γκάσης Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  3. Κακάλης Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  4. Ντέλμας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Συλλίρης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός
  6. Τζίτζικας Γεώργιος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός