η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Αφιέρωμα στη μητέρα από τον Μ.Ο.Σ..Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε την Κυριακή, 11 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Σέρβια,
Σε ένα  Α φ ι έ ρ ω μ α   για τη Μ η τ έ ρ α
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.